REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2012 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1132/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. ustanawiające zakaz połowów marlina białego w wodach Oceanu Atlantyckiego przez statki pływające pod banderą Portugalii

Strony 23 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1133/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w obszarach VIII, IX i X; w wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

Strony 25 - 26 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1134/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach VIIIc, IX i X w wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

Strony 27 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1135/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza atlantyckiego w wodach Norwegii na południe od 62° N przez statki pływające pod banderą Szwecji

Strony 29 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1136/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. wprowadzające odliczenia od kwot połowowych w roku 2012 dla niektórych stad z powodu przełowienia tych stad w poprzednich latach i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 700/2012 w zakresie wielkości odliczeń w następnych latach

Strony 31 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1137/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 45 - 46 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1138/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2012 r.

Strony 47 - 49 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany decyzji 2004/858/WE zmienionej decyzją 2008/544/WE ustanawiającą Agencję wykonawczą ds. zdrowia i konsumentów zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 58/2003

Strony 50 - 51 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2012 Komitetu ds. Handlu i Zrównoważonego Rozwoju UE-Korea z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad funkcjonowania Forum społeczeństwa obywatelskiego zgodnie z wymogiem art. 13.13 Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

Strony 52 - 53 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2012 Komitetu ds. Handlu i Zrównoważonego Rozwoju UE-Korea z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia panelu ekspertów, o którym mowa w art. 13.15 Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

Strony 54 - 55 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 833/2012 z dnia 17 września 2012 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej w rolkach pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej(  )

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji 2012/411/UE z dnia 17 lipca 2012 r. zmieniającej decyzję 2010/472/UE odnośnie do warunków dotyczących zdrowia zwierząt w zakresie wirusów Simbu oraz krwotocznej choroby zwierzyny płowej(  )

Strony 57 - 58 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji o wsparciu żywnościowym

Strony 1 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1117/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. dotyczące wykonania art. 32 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 9 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1118/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [东山白芦笋 (Dongshan Bai Lu Sun) (ChOG)]

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1119/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatówPediococcus acidilacticiCNCM MA 18/5M DSM 11673,Pediococcus pentosaceusDSM 23376, NCIMB 12455 i NCIMB 30168,Lactobacillus plantarumDSM 3676 i DSM 3677 i Lactobacillus buchneriDSM 13573 jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt 

Strony 14 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1120/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 19 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2012/739/WPZiB z dnia 29 listopada 2012 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii i uchylająca decyzję 2011/782/WPZiB

Strony 21 - 51 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1108/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1109/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1110/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1111/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1112/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1113/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1114/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA