REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2012 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1175/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Sale Marino di Trapani (ChOG)]

Strony 20 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1176/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Μανταρίνι Χίου (Mandarini Chiou) (ChOG)]

Strony 22 - 26 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1177/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Scottish Wild Salmon (ChOG)]

Strony 27 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w obszarach IIIa i IV; wodach UE obszaru IIa, IIIb, IIIc i podrejonów 22-32 przez statki pływające pod banderą Szwecji

Strony 29 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1179/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy stłuczka szklana przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE

Strony 31 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1180/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

Strony 37 - 43 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1181/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. zezwalające na zwiększenie limitów wzbogacania wina produkowanego z wykorzystaniem winogron zebranych w 2012 r. w niektórych regionach uprawy winorośli

Strony 44 - 45 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1182/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 46 - 47 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen dotyczących ustanowienia Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

Strony 48 - 49 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2012/765/WPZiB z dnia 10 grudnia 2012 r. dotycząca aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu, i uchylenia decyzji 2012/333/WPZiB

Strony 50 - 52 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniająca część A załącznika XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu krajowych laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8900) 

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia laboratorium referencyjnego UE ds. pryszczycy i uchylająca decyzję 2006/393/WE(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8901) 

Strony 54 - 55 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

Strony 1 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1160/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wzoru świadectwa weterynaryjnego dla bydła domowego przeznaczonego do tranzytu z Obwodu Kaliningradzkiego do innych regionów Rosji przez terytorium Litwy 

Strony 9 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1161/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji fenbendazol, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego 

Strony 14 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1162/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające decyzję 2007/777/WE i rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisów dotyczących Rosji w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektórych rodzajów mięsa, produktów mięsnych i jaj 

Strony 17 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1163/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2013 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

Strony 22 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1164/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

Strony 29 - 54 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1165/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu

Strony 55 - 74 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1166/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania dimetylodiwęglanu (E 242) w niektórych napojach alkoholowych 

Strony 75 - 77 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1167/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 78 - 79 Pobierz pdf

Decyzja Rady Europejskiej z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2012 r. określająca stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu w sprawie przystąpienia Republiki Tadżykistanu do WTO

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niemiec

Strony 82 - 82 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 30 listopada 2012 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8682)

Strony 83 - 93 Pobierz pdf

REKLAMA