REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2012 roku

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8889) 

Strony 94 - 100 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy przedłużającej Umowę o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja nr 1/2012 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmiany załącznika IV do Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, poprzez włączenie zobowiązań Wspólnoty Bahamów

Strony 2 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1155/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. zmieniające po raz 183. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 40 - 41 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1156/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania

Strony 42 - 46 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1157/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 47 - 48 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 5 grudnia 2012 r. w odniesieniu do środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niejPseudomonas syringaepv.actinidiaeTakikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8816)

Strony 49 - 54 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli(  )

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 15 października 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Eurośródziemnomorska umowa lotnicza między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony

Strony 3 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1153/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz skóry zamszowej pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Strony 31 - 43 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1154/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 44 - 45 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EULEX KOSOVO/3/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie mianowania szefa misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOVO

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 4 grudnia 2012 r. upoważniająca laboratorium w byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii do przeprowadzania testów serologicznych w celu monitorowania skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8757) 

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 4 grudnia 2012 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2009/177/WE w odniesieniu do programów nadzoru dla Finlandii i Zjednoczonego Królestwa oraz statusu wolnego od choroby dla Finlandii i Zjednoczonego Królestwa w zakresie niektórych chorób zwierząt wodnych(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8758) 

Strony 48 - 49 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 29 listopada 2012 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2013 r.(EBC/2012/26)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie 2011/181/UE z dnia 15 października 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony(  )

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniająca decyzję 2008/866/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających przywóz z Peru niektórych małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi w odniesieniu do okresu jej stosowania(  )

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 3 grudnia 2012 r. dotycząca stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany protokołu 31 (w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami) do Porozumienia EOG

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1144/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1145/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1146/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty 

Strony 7 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1147/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania wosku pszczelego (E 901), wosku carnauba (E 903), szelaku (E 904) oraz wosku mikrokrystalicznego (E 905) na powierzchni niektórych owoców 

Strony 34 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1148/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania dwutlenku siarki - siarczynów (E 220-228) i alginianu glikolu propylenowego (E 405) w sfermentowanych napojach na bazie moszczu gronowego 

Strony 37 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1149/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania ekstraktów z rozmarynu (wyciągów z rozmarynu) (E 392) w nadzieniach do makaronów nadziewanych suchych 

Strony 40 - 42 Pobierz pdf

REKLAMA