REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2012 roku

Decyzja Rady z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 31 października 2011 r. - Pomoc państwa SA. 30931 (C/11) - Rumunia - Program pomocy na rozwój infrastruktury transportu lotniczego(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 7863) 

Strony 21 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2012 r. dotycząca stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany załącznika XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i Rządem Australii

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Umowa między Rządem Australii a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom) o współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej

Strony 4 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 79/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej

Strony 13 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 80/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. ustanawiające wykaz substancji biologicznych lub chemicznych przewidziany w art. 53 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych

Strony 33 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 81/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na stosowanieLactobacillus pentosus(DSM 14025) jako dodatku paszowego 

Strony 36 - 37 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 82/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 38 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 83/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lutego 2012 r.

Strony 40 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany wysokości progów określonych w art. 157 lit. b) oraz w art. 158 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia finansowego

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2012 Wspólnego Komitetu UE-Andora z dnia 25 stycznia 2012 r. ustanawiająca wykaz przepisów z zakresu bezpieczeństwa celnego przewidziany w art. 12b ust. 1 Porozumienia w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem Andory

Strony 44 - 45 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 64/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 582/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady wykonujące i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) 

Strony 1 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 661/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do sygnalizatorów zmiany biegów i zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

Strony 24 - 38 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 74/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 75/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Miód z Sejneńszczyny/Łoździejszczyzny”/„SeinĹł/LazdijĹł krašto medus” (CHNP)]

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 76/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken / Holsteiner Katenrauchschinken / Holsteiner Knochenschinken (CHOG)]

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 77/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 78/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych ceł przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011 na rok gospodarczy 2011/2012

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2012/50/WPZiB z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany decyzji 2011/72/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie pomocy państwa nr C 39/07 wdrożonej przez Włochy na rzecz Legler S.p.A.(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1758) 

Strony 12 - 20 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech i Niderlandach dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2010(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 369)

Strony 21 - 23 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 27 stycznia 2012 r. przedłużająca obowiązywanie decyzji 2006/502/WE zobowiązującej państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 370) 

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 

Strony 1 - 21 Pobierz pdf

Informacja o dacie wejścia w życie Protokołu ustanawiającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA