REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2012 roku

Decyzja Rady z dnia 15 października 2012 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie ułatwień w wydawaniu wiz krótkoterminowych obywatelom Republiki Zielonego Przylądka i Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 960/2012 z dnia 18 października 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 2 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 961/2012 z dnia 18 października 2012 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz i przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca października 2012 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007

Strony 4 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 962/2012 z dnia 18 października 2012 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

Strony 6 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 963/2012 z dnia 18 października 2012 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych ceł przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 892/2012 na rok gospodarczy 2012/2013

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 964/2012 z dnia 18 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albuminy jaj

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 17 października 2012 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do włączenia Curaçao i Sint Maarten do wykazu państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz niektórych produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz skreślenia Antyli Niderlandzkich z tego wykazu(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 7147) 

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 858/2008 z dnia 1 września 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 967/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru(  )

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 24 września 2012 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Kanadą o współpracy celnej w sprawach związanych z bezpieczeństwem łańcucha dostaw

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 24 września 2012 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r., odnoszącego się do zmian koncesji zawartych w listach koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 10 października 2012 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną o współpracy naukowo-technicznej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 10 października 2012 r. dotycząca przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 957/2012 z dnia 17 października 2012 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010 w odniesieniu do skreślenia pozycji dotyczącej Antyli Holenderskich z wykazu państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz do Unii przesyłek mleka surowego i przetworów mlecznych 

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 958/2012 z dnia 17 października 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 959/2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 grudnia 2012 r. do dnia 28 lutego 2013 r.

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 16 października 2012 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niemiec

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 16 października 2012 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Belgii

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Zalecenie Rady Stowarzyszenia UE-Jordania z dnia 3 października 2012 r. w sprawie realizacji planu działania UE-Jordania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 204/11/COL z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie domniemanej pomocy państwa przyznanej przedsiębiorstwom należącym do grupy Norsk Film(Norwegia)

Strony 14 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 189/12/COL z dnia 22 maja 2012 r. wyłączająca produkcję i sprzedaż hurtową energii elektrycznej w Norwegii z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

Strony 21 - 24 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 771/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. poddającego rejestracji przywóz bioetanolu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w zastosowaniu art. 24 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej(  )

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi(  )

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 952/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot(  )

Strony 26 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2010, sekcja I - Parlament Europejski

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2012 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2010, sekcja I - Parlament Europejski

Strony 3 - 21 Pobierz pdf

REKLAMA