REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1226/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2013 r.

Strony 26 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1227/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. ustanawiające współczynnik przydziału mający zastosowanie do pozwoleń na wywóz określonych przetworów mlecznych do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1187/2009

Strony 29 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUTM Mali/2/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Komitetu Uczestników misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali)

Strony 31 - 32 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUTM Mali/3/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w misję wojskową Unii Europejskiej mającą na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady 2013/698/WPZiB z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wsparcia globalnego mechanizmu raportowania w zakresie nielegalnej broni strzeleckiej i lekkiej i innej nielegalnej broni konwencjonalnej oraz amunicji w celu zmniejszenia ryzyka nielegalnego handlu nimi

Strony 34 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i dwóch zastępców członków z Łotwy

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Sondażu Społecznego jako konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ESS-ERIC)

Strony 44 - 62 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Konsorcjum na rzecz Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych (BBMRI-ERIC) jako konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej

Strony 63 - 80 Pobierz pdf

Decyzja Rady Ministerialnej Wspólnoty Energetycznej D/2013/03/MC-EnC w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Traktatu o Wspólnocie Energetycznej

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89(  )

Strony 82 - 83 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1214/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Saint-Marcellin (ChOG)]

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1215/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w zakresie przedłużenia kontyngentów taryfowych Unii na produkty z włókna juty i włókna kokosowego

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1216/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 288/2009 w odniesieniu do terminu, w którym państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje strategie i wniosek o pomoc oraz terminu, w którym Komisja decyduje o ostatecznym przydziale środków pomocy w ramach programu „Owoce w szkole”

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1217/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie uruchomienia w Słowacji zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 3 października 2012 r. w sprawie środka pomocy nr SA.23600 - C 38/08 (ex NN 53/07) - na rzecz Niemiec - Plan finansowania Terminalu 2 portu lotniczego w Monachium(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 5047) 

Strony 8 - 22 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 z dnia 24 września 2013 r. dotyczące bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2013/33)(  )

Strony 23 - 38 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1073/2013 z dnia 18 października 2013 r. dotyczącego danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2013/38)(  )

Strony 39 - 43 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1074/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej dotyczących instytucji świadczących żyro pocztowe przyjmujących depozyty od rezydentów strefy euro innych niż monetarne instytucje finansowe (EBC/2013/39)(  )

Strony 44 - 45 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1075/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (EBC/2013/40)(  )

Strony 46 - 48 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 103/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 104/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca załącznik I do Porozumienia EOG (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 105/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca załącznik I do Porozumienia EOG (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 106/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA