REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1188/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. przewidujące skrócenie terminu na powiadomienie przed przybyciem do portu dla statków Unii prowadzących połowy stad morszczuka nowozelandzkiego i homarca w Morzu Kantabryjskim i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego, które dokonują wyładunku w portach hiszpańskich

Strony 47 - 48 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1189/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 49 - 50 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1190/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albuminy jaj

Strony 51 - 52 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1174/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej nr 10 i 12 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 27 

Strony 1 - 17 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1175/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej benalaksyl-M, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

Strony 18 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1176/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej piroksulam, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

Strony 23 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1177/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej spirotetramat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

Strony 28 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1178/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej etoprofos 

Strony 33 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1179/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 36 - 37 Pobierz pdf

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2013/57/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/53/WE i art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw 

Strony 38 - 45 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Danii

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niemiec

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji 2013/115/UE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)(  )

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1152/2013 z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie sprostowania węgierskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 1129/2011 zmieniającego załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności 

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1168/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Sal de Tavira/Flor de Sal de Tavira (ChNP)]

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1169/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [MaçĂŁ Riscadinha de Palmela (ChNP)]

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1170/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. zatwierdzające inną niż znaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Jihočeská Zlatá Niva (ChOG)]

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1171/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. zatwierdzające inną niż znaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Jihočeská Niva (ChOG)]

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1172/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. zatwierdzające nieznaczną zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Kiwi de l’Adour (ChOG)]

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1173/2013 z dnia 19 listopada 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2013/668/WPZiB z dnia 18 listopada 2013 r. wspierająca działania Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej w ramach strategii Unii Europejskiej przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Strony 13 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1159/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) poprzez ustanowienie warunków rejestracji i licencjonowania dla użytkowników GMES i określenie kryteriów ograniczających dostęp do danych do celów GMES i informacji z usług GMES 

Strony 1 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1160/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Rigotte de Condrieu (ChNP)]

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1161/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pecorino di Picinisco (ChNP)]

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1162/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Puzzone di Moena/Spretz TzaorĂŹ (ChNP)]

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA