REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Powiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania części IV (Handel) Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony (Gwatemala)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1194/2013 z dnia 19 listopada 2013 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz biodiesla pochodzącego z Argentyny i Indonezji

Strony 2 - 26 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1195/2013 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej sodowy tiosiarczan srebra, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

Strony 27 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1196/2013 z dnia 22 listopada 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [StakliškÄ-s (ChOG)]

Strony 32 - 33 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1197/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów kosmetycznych 

Strony 34 - 66 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1198/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zakończenia postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu biodiesla pochodzącego z Argentyny i Indonezji i uchylające rozporządzenie (UE) nr 330/2013 poddające ten przywóz rejestracji

Strony 67 - 68 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1199/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej chlorantraniliprol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

Strony 69 - 73 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1200/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Cozza di Scardovari (ChNP)]

Strony 74 - 75 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1201/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 76 - 77 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 października 2013 r. w sprawie wkładu finansowego Unii w program kontroli rybołówstwa Chorwacji na rok 2013(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 6606)

Strony 78 - 81 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych 

Strony 82 - 105 Pobierz pdf

Decyzja Komisji Mieszanej UE-EFTA ds. Wspólnego Tranzytu nr 2/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

Strony 106 - 118 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1191/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1067/2008, (WE) nr 1964/2006, od rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012, od rozporządzeń (WE) nr 828/2009, (WE) nr 1918/2006 i (WE) nr 341/2007, w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2014 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących zbóż, ryżu, cukru, oliwy z oliwek i czosnku oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 951/2006, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 382/2008, (UE) nr 1178/2010 i (UE) nr 90/2011 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2014 r. w sektorach pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy, wieprzowiny, wołowiny i cielęciny, jaj i mięsa drobiowego oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w odniesieniu do terminu rozpatrywania ofert zakupu po ustalonej cenie pszenicy zwyczajnej w ramach interwencji publicznej

Strony 1 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1192/2013 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej tembotrion, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

Strony 6 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1193/2013 z dnia 22 listopada 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Republiką Francuską w sprawie stosowania do wspólnoty terytorialnej Saint-Barthélemy prawodawstwa Unii dotyczącego opodatkowania dochodów z oszczędności oraz współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego na okres dwóch lat uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1180/2013 z dnia 19 listopada 2013 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2014 r. w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim

Strony 4 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1181/2013 z dnia 19 listopada 2013 r. określające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2013 i uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 964/2013

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1182/2013 z dnia 19 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 754/2009, (UE) nr 1262/2012, (UE) nr 39/2013 i (UE) nr 40/2013 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów

Strony 15 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1183/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Slovenski med (ChOG)]

Strony 30 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1184/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Prés-salés du Mont-Saint-Michel (ChNP)]

Strony 32 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1185/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pâté de Campagne Breton (ChOG)]

Strony 34 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1186/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Orkney Scottish Island Cheddar (ChOG)]

Strony 40 - 41 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1187/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej pentiopirad, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

Strony 42 - 46 Pobierz pdf

REKLAMA