REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca protokół 47 (w sprawie zniesienia technicznych barier w handlu winem) do Porozumienia EOG

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1207/2013 z dnia 22 listopada 2013 r. zatwierdzające nieznaczną zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Fourme d’Ambert (ChNP)]

Strony 1 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1208/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. zatwierdzające nieznaczną zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Prosciutto di Parma (ChNP)]

Strony 8 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1209/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Camembert de Normandie (ChNP)]

Strony 17 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1210/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Melocotón de Calanda (ChNP)]

Strony 19 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1211/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. zatwierdzające nieznaczną zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Banon (ChNP)]

Strony 21 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1212/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 30 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1213/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 33 - 34 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie powiadomienia przez Republikę Grecką o przejściowym planie krajowym, o którym mowa w art. 32 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 8133)

Strony 35 - 37 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 258A/13/COL z dnia 25 czerwca 2013 r. o przyjęciu wniosku o odstępstwo na podstawie art. 6 ust. 2 lit. a) aktu, o którym mowa w pkt 13c rozdziału I załącznika XIII do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych), by zezwolić na transport odpadów niebezpiecznych w sposób określony w art. 12 norweskiego rozporządzenia o transporcie lądowym towarów niebezpiecznych nr 384 z dnia 1 kwietnia 2009 r. (Forskrift om landtransport av farlig gods, „rozporządzenie norweskie”), jeśli dana firma transportowa dysponuje doradcą ADR ds. bezpieczeństwa; oraz jeśli osoby, które zajmują się transportem odpadów niebezpiecznych, odbędą odpowiednie szkolenia zanim uzyskają uprawnienia

Strony 38 - 40 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1203/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 1 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1204/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisu dotyczącego Republiki Mołdawii w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektórych rodzajów mięsa, produktów mięsnych, jaj i produktów jajecznych 

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz szkła solarnego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 8 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1206/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 29 - 30 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 15 listopada 2013 r. upoważniająca Rumunię do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 31 - 32 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Luksemburga do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 33 - 34 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 15 listopada 2013 r. upoważniająca Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 35 - 36 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniająca decyzję 2007/441/WE upoważniającą Republikę Włoską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 37 - 38 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 15 listopada 2013 r. upoważniająca Królestwo Danii i Królestwo Szwecji do przedłużenia okresu stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 168, 169, 170 i 171 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 39 - 40 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniająca decyzję 2007/884/WE upoważniającą Zjednoczone Królestwo do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a), art. 168 i 169 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 41 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie mianowania członka zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Francji

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Austrii

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2013/685/WPZiB z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 46 - 49 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniająca decyzję 2009/861/WE w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Bułgarii(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 8031) 

Strony 50 - 56 Pobierz pdf

REKLAMA