REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1163/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Mohant (ChNP)]

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1164/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Waterford Blaa/Blaa (ChOG)]

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1165/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej olejek pomarańczowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

Strony 17 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1166/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej dichlorprop-P 

Strony 22 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1167/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 25 - 26 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie środka pomocy nr SA.23324 - C 25/07 (ex NN 26/07) - Finlandia Finavia, Airpro i Ryanair w porcie lotniczym Tampere-Pirkkala(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 5036) 

Strony 27 - 39 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie pomocy państwa SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] - przyznanej przez Włochy (odroczenie uiszczenia opłaty wyrównawczej od mleka we Włoszech)(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 4046)

Strony 40 - 48 Pobierz pdf

Decyzja nr 4/2013 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie mianowania członków zarządu Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Decyzja nr 5/2013 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie statutu Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

Strony 50 - 54 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) nr 566/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r. dotyczącego zmiany rozporządzenia (WE) nr 975/98 w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu(  )

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011, sekcja I - Parlament Europejski

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011, sekcja I - Parlament Europejski

Strony 3 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011, sekcja II - Rada Europejska i Rada

Strony 20 - 21 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011, sekcja II - Rada Europejska i Rada

Strony 22 - 24 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011, sekcja III - Komisja i agencje wykonawcze

Strony 25 - 26 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011, sekcja III - Komisja i agencje wykonawcze

Strony 27 - 67 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok 2011

Strony 68 - 103 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego za rok budżetowy 2011

Strony 104 - 105 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacyjności za rok budżetowy 2011

Strony 106 - 107 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów za rok budżetowy 2011

Strony 108 - 109 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych za rok budżetowy 2011

Strony 110 - 111 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych za rok budżetowy 2011

Strony 112 - 113 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2011

Strony 114 - 115 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w związku z wykonaniem budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011, sekcja III - Komisja

Strony 116 - 117 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011, sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości

Strony 118 - 118 Pobierz pdf

REKLAMA