REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1087/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do sprawozdawczości dotyczącej bromku metylu

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1088/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do wniosków o licencje na przywóz i wywóz produktów i sprzętu zawierających halony lub od nich uzależnionych do krytycznych zastosowań w statkach powietrznych

Strony 29 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1089/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej diatomit (ziemia okrzemkowa) 

Strony 31 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1090/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Travia da Beira Baixa (ChNP)]

Strony 34 - 35 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1091/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniające po raz 206. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 36 - 37 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1092/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 38 - 39 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 31 października 2013 r. zmieniająca decyzje 2005/734/WE, 2006/415/WE i 2007/25/WE w odniesieniu do ich okresu stosowania(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 7148) 

Strony 40 - 41 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 31 października 2013 r. zmieniająca decyzję 2008/866/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających przywóz z Peru niektórych małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi w odniesieniu do okresu jej stosowania(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 7162) 

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1076/2013 z dnia 31 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny w odniesieniu do czasowego przywozu, wywozu i powrotnego przywozu przenośnych instrumentów muzycznych

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1077/2013 z dnia 31 października 2013 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatuEnterococcus faeciumNBIMCC 8270,Lactobacillus acidophilusNBIMCC 8242,Lactobacillus helveticusNBIMCC 8269,Lactobacillus delbrueckiissp.lactisNBIMCC 8250,Lactobacillus delbrueckiissp.bulgaricusNBIMCC 8244 orazStreptococcus thermophilusNBIMCC 8253 jako dodatku paszowego dla prosiąt ssących (posiadacz zezwolenia - Lactina Ltd.) 

Strony 3 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1078/2013 z dnia 31 października 2013 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu fumarowego jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt 

Strony 7 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1079/2013 z dnia 31 października 2013 r. ustanawiające środki przejściowe dotyczące stosowania rozporządzeń (WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 

Strony 10 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1080/2013 z dnia 31 października 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1081/2013 z dnia 31 października 2013 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 listopada 2013 r.

Strony 15 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca decyzję 2007/742/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych na potrzeby przyznawania oznakowania ekologicznego UE pompom ciepła zasilanym elektrycznie, gazowo lub absorpcyjnym pompom ciepła(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 7154) 

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich na lata 2013-2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE

Strony 19 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 51/2013 z dnia 3 maja 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 52/2013 z dnia 3 maja 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 53/2013 z dnia 3 maja 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 54/2013 z dnia 3 maja 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2013 z dnia 3 maja 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2013 z dnia 3 maja 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2013 z dnia 3 maja 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2013 z dnia 3 maja 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2013 z dnia 3 maja 2013 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA