REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1070/2013 z dnia 30 października 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 58 - 60 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 29 października 2013 r. zatwierdzająca ograniczenia dotyczące zezwolenia dla jednego produktu biobójczego zawierającego bromadiolon, zgłoszone przez Niemcy zgodnie z dyrektywą 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 7034)

Strony 61 - 62 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia zgodności stawek jednostkowych w strefach pobierania opłat na rok 2014 na podstawie art. 17 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 391/2013(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 7095)

Strony 63 - 64 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 30 października 2013 r. potwierdzająca średnie indywidualne poziomy emisji CO2oraz docelowe indywidualne poziomy emisji dla producentów samochodów osobowych w roku kalendarzowym 2012 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 

Strony 65 - 67 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy(  )

Strony 68 - 70 Pobierz pdf

Strony 71 - 79 Pobierz pdf

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1054/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi

Strony 1 - 56 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1055/2013 z dnia 25 października 2013 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu kwasu ortofosforowego jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt 

Strony 57 - 59 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1056/2013 z dnia 29 października 2013 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji neomycyna, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego 

Strony 60 - 62 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1057/2013 z dnia 29 października 2013 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji węglan manganu, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego 

Strony 63 - 65 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1058/2013 z dnia 29 października 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 66 - 67 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2013/533/WPZiB z dnia 28 października 2013 r. zmieniająca decyzję 2012/392/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger)

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2013/534/WPZiB z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca decyzję 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi

Strony 69 - 124 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1021/2013 z dnia 9 października 2013 r. zmieniające dyrektywy 1999/4/WE i 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy Rady 2001/111/WE, 2001/113/WE i 2001/114/WE w odniesieniu do uprawnień, jakie mają zostać przekazane Komisji 

Strony 1 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1022/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) w odniesieniu do powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1024/2013

Strony 5 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 1023/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej

Strony 15 - 62 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi

Strony 63 - 89 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (wersja przekształcona)(  )

Strony 90 - 90 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 22 października 2013 r. w sprawie udzielenia Rumunii zapobiegawczo średnioterminowej pomocy finansowej Unii

Strony 1 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyznania Rumunii pomocy wzajemnej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1047/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 114/2013 w celu skorygowania średniego indywidualnego poziomu emisji CO2producenta Piaggio w 2010 r. 

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1048/2013 z dnia 28 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2009 ustanawiające na lata gospodarcze 2009/2010-2014/2015 szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych objętych pozycją taryfową 1701 zgodnie z umowami preferencyjnymi

Strony 2 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1049/2013 z dnia 25 października 2013 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów I, II oraz XIV przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

Strony 4 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1050/2013 z dnia 28 października 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA