REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1062/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie formatu europejskiej oceny technicznej dla wyrobów budowlanych

Strony 42 - 43 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1063/2013 z dnia 30 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny w odniesieniu do stosowania systemu ekwiwalencji w sektorze cukru

Strony 44 - 45 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1064/2013 z dnia 30 października 2013 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2013/2014

Strony 46 - 47 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1065/2013 z dnia 30 października 2013 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1066/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci 

Strony 49 - 55 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1067/2013 z dnia 30 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń: dioksyn, polichlorowanych bifenyli o właściwościach podobnych do dioksyn i polichlorowanych bifenyli o właściwościach niepodobnych do dioksyn w wątrobie zwierząt lądowych 

Strony 56 - 57 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1068/2013 z dnia 30 października 2013 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania difosforanów (E 450), trifosforanów (E 451) oraz polifosforanów (E 452) w rybach solonych na mokro 

Strony 58 - 60 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1069/2013 z dnia 30 października 2013 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania fosforanów sodu (E 339) w osłonkach naturalnych do kiełbas 

Strony 61 - 62 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1070/2013 z dnia 30 października 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 63 - 64 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 29 października 2013 r. zatwierdzająca ograniczenia dotyczące zezwolenia dla jednego produktu biobójczego zawierającego bromadiolon, zgłoszone przez Niemcy zgodnie z dyrektywą 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 7034)

Strony 65 - 67 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia zgodności stawek jednostkowych w strefach pobierania opłat na rok 2014 na podstawie art. 17 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 391/2013(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 7095)

Strony 68 - 70 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 30 października 2013 r. potwierdzająca średnie indywidualne poziomy emisji CO2oraz docelowe indywidualne poziomy emisji dla producentów samochodów osobowych w roku kalendarzowym 2012 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 

Strony 71 - 79 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy(  )

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie

Strony 2 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1059/2013 z dnia 29 października 2013 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatuSaccharomyces cerevisiaeMUCL 39885 jako dodatku paszowego dla bydła opasowego oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 492/2006 (posiadacz zezwolenia Prosol SpA) 

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1060/2013 z dnia 29 października 2013 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie bentonitu jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt 

Strony 13 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1061/2013 z dnia 29 października 2013 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatuEnterococcus faeciumNCIMB 10415 jako dodatku paszowego dla cieląt, koźląt, kotów i psów oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1288/2004 (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd reprezentowany przez DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) 

Strony 30 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1062/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie formatu europejskiej oceny technicznej dla wyrobów budowlanych

Strony 33 - 37 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1063/2013 z dnia 30 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny w odniesieniu do stosowania systemu ekwiwalencji w sektorze cukru

Strony 38 - 41 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1064/2013 z dnia 30 października 2013 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2013/2014

Strony 42 - 43 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1065/2013 z dnia 30 października 2013 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

Strony 44 - 45 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1066/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci 

Strony 46 - 47 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1067/2013 z dnia 30 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń: dioksyn, polichlorowanych bifenyli o właściwościach podobnych do dioksyn i polichlorowanych bifenyli o właściwościach niepodobnych do dioksyn w wątrobie zwierząt lądowych 

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1068/2013 z dnia 30 października 2013 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania difosforanów (E 450), trifosforanów (E 451) oraz polifosforanów (E 452) w rybach solonych na mokro 

Strony 49 - 55 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1069/2013 z dnia 30 października 2013 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania fosforanów sodu (E 339) w osłonkach naturalnych do kiełbas 

Strony 56 - 57 Pobierz pdf

REKLAMA