REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 943/2013 z dnia 1 października 2013 r. zmieniające po raz 203. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 944/2013 z dnia 2 października 2013 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin 

Strony 5 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 945/2013 z dnia 2 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia cypermetryny jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 8 

Strony 23 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 946/2013 z dnia 2 października 2013 r. w sprawie płatności zaliczkowych, które mają być wypłacone od dnia 16 października 2013 r. z tytułu płatności bezpośrednich wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników

Strony 25 - 26 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 947/2013 z dnia 2 października 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 27 - 28 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2013/47/UE z dnia 2 października 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy 

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 940/2013 z dnia 1 października 2013 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach VIIIc, IX oraz X; wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 941/2013 z dnia 1 października 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 937/2013 z dnia 30 września 2013 r. ustalające współczynniki przydziału na lata 2013-2018 dla wkładu Unii przeznaczonego na pomoc dla grup producentów w sektorze owoców i warzyw, o której mowa w art. 103a rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, w odniesieniu do planów uznawania zgłoszonych do dnia 1 lipca 2013 r.

Strony 1 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 938/2013 z dnia 30 września 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 4 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 939/2013 z dnia 30 września 2013 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2013 r.

Strony 6 - 8 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 932/2013 z dnia 26 września 2013 r. dotyczącego wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1273/2011 na podokres wrzesień 2013 r.(  )

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 909/2013 z dnia 10 września 2013 r. w sprawie specyfikacji technicznych dotyczących systemu obrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych w żegludze śródlądowej (ECDIS śródlądowego), o których mowa w dyrektywie 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Strony 1 - 41 Pobierz pdf

Zawiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania części IV (Handel) Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony (Kostaryka)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania części IV (Handel) Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony (Salwador)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 23 września 2013 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Dwustronnej Rady ds. Nadzoru na mocy Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, dotyczącego decyzji nr 0004 zmieniającej załącznik 1 do Umowy

Strony 2 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 934/2013 z dnia 27 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 914/2013 ustalające na rok 2013 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009

Strony 4 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 935/2013 z dnia 27 września 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany decyzji 2007/641/WE dotyczącej Republiki Fidżi oraz przedłużenia okresu jej stosowania

Strony 12 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2013/477/WPZiB z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca decyzję 2010/573/WPZiB dotyczącą zastosowania środków ograniczających wobec kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca decyzję 1999/352/WE, EWWiS, Euratom ustanawiającą Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

Strony 19 - 20 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady(UE)nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Nota do czytelników - Sposób cytowania aktów(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 1 na rok budżetowy 2013

Strony 1 - 114 Pobierz pdf

REKLAMA