REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 października 2013 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 6383) 

Strony 3 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 7 października 2013 r. upoważniająca Niemcy do utrzymania dopuszczalnych wartości dla antymonu, arsenu, baru, ołowiu i rtęci po dniu rozpoczęcia stosowania dopuszczalnych wartości substancji chemicznych zgodnie z art. 55 zdanie drugie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek w ramach wykonania postanowienia Prezesa Sądu z dnia 15 maja 2013 r. (T-198/12 R)(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 6387) 

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 20 września 2013 r. ustanawiająca, na podstawie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wartości liczbowe do celów klasyfikacji w systemach monitorowania państw członkowskich będące wynikiem ćwiczenia interkalibracyjnego, i uchylająca decyzję 2008/915/WE(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 5915) 

Strony 1 - 47 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 23 września 2013 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Indonezji dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 959/2013 z dnia 7 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1291/2009 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

Strony 3 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 960/2013 z dnia 7 października 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie pomocy państwa SA.33412 (12/C) (ex 11/N), którą Włochy planują wdrożyć na rzecz rozwoju połączeń logistycznych i zwiększenia stopnia intermodalności(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 4392) 

Strony 8 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego nr 1/2013 ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zmiany dodatków 1, 2, 3, 5, 6 oraz 10 do załącznika 11 do umowy

Strony 1 - 31 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 30 września 2013 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach wspólnego komitetu ustanowionego w art. 11 Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdawii w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, w odniesieniu do przyjęcia regulaminu wspólnego komitetu

Strony 1 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 953/2013 z dnia 26 września 2013 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Strony 4 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 954/2013 z dnia 4 października 2013 r. w sprawie sprostowania czeskiej oraz polskiej wersji językowej rozporządzenia (WE) nr 828/2009 ustanawiającego na lata gospodarcze 2009/2010-2014/2015 szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych objętych pozycją taryfową 1701 zgodnie z umowami preferencyjnymi

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 955/2013 z dnia 4 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia propikonazolu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 9 

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 956/2013 z dnia 4 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 w odniesieniu do wypłaty pomocy dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 957/2013 z dnia 4 października 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Bamberger Hörnla/Bamberger Hörnle/Bamberger Hörnchen (ChOG)]

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 958/2013 z dnia 4 października 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 30 września 2013 r. w sprawie stosowania regulaminu nr 41 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji motocykli w zakresie hałasu 

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 30 września 2013 w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Hiszpanii

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja nr 3/2013 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie mianowania członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym(  )

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 948/2013 z dnia 2 października 2013 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia atlantyckiego w wodach UE podrejonów 25-27, 28.2, 29 oraz 32 przez statki pływające pod banderą Polski

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 949/2013 z dnia 2 października 2013 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów II oraz IV przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 950/2013 z dnia 2 października 2013 r. ustanawiające zakaz połowów homarca w obszarach IX i X; w wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 951/2013 z dnia 3 października 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de EspaĂąa

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 942/2013 z dnia 1 października 2013 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w obszarze IIIa oraz w wodach UE podrejonów 22-32 przez statki pływające pod banderą Niderlandów

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA