REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 992/2013 z dnia 15 października 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 47 - 48 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 993/2013 z dnia 15 października 2013 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2013 r.

Strony 49 - 51 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zezwolenia na zastosowanie środka tymczasowego przez Republikę Francuską, zgodnie z art. 129 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), w celu ograniczenia stosowania soli amonowych w materiałach izolacyjnych z waty celulozowej(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 6658) 

Strony 52 - 53 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE

Strony 1 - 50 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 982/2013 z dnia 11 października 2013 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia atlantyckiego w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb i VIaN przez statki pływające pod banderą Francji

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 983/2013 z dnia 11 października 2013 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów I, II i XIV przez statki pływające pod banderą Francji

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 984/2013 z dnia 14 października 2013 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 

Strony 5 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 985/2013 z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zmiany i sprostowania załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do niektórych substancji aromatycznych 

Strony 18 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 986/2013 z dnia 14 października 2013 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2014 EFRG

Strony 25 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 987/2013 z dnia 14 października 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Fenland Celery (ChOG)]

Strony 27 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 988/2013 z dnia 14 października 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 29 - 30 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 7 października 2013 r. ustalająca stanowisko, jakie Unia Europejska ma zająć w ramach Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu w odniesieniu do wniosku o przedłużenie zwolnienia WTO dotyczącego dodatkowych autonomicznych preferencji handlowych przyznanych przez Unię Republice Mołdawii

Strony 31 - 34 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 4 października 2013 r. w sprawie odrzucenia odmowy wydania zezwolenia na produkt biobójczy zawierający difenakum, zgłoszonego przez Niderlandy zgodnie z dyrektywą 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 6409)

Strony 35 - 36 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11 października 2013 r. zmieniająca decyzję 2005/7/WE zatwierdzającą metodę klasyfikacji tusz wieprzowych na Cyprze w odniesieniu do alternatywnego sposobu prezentacji takich tusz(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 6583)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11 października 2013 r. uznająca część Unii za wolną od warrozy u pszczół i ustanawiająca dodatkowe gwarancje wymagane w handlu wewnątrzunijnym i przy przywozie w celu ochrony statusu obszaru wolnego od warrozy(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 6599) 

Strony 38 - 40 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego

Strony 41 - 50 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 971/2013 z dnia 10 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 972/2013 z dnia 9 października 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Μεσσαρά (Messara) (ChNP)]

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 973/2013 z dnia 10 października 2013 r. zatwierdzające nieznaczną zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste (ChOG)]

Strony 5 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 974/2013 z dnia 11 października 2013 r. w sprawie odstępstw od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, które stosuje się w ramach kontyngentów na niektóre produkty z Nikaragui

Strony 10 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 975/2013 z dnia 11 października 2013 r. w sprawie odstępstw od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, które stosuje się w ramach kontyngentów na niektóre produkty z Hondurasu

Strony 20 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 976/2013 z dnia 11 października 2013 r. w sprawie odstępstw od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, które stosuje się w ramach kontyngentów na niektóre produkty z Panamy

Strony 25 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 977/2013 z dnia 11 października 2013 r. w sprawie odstępstw od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, które stosuje się w ramach kontyngentów na niektóre produkty z Ameryki Środkowej

Strony 31 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 978/2013 z dnia 11 października 2013 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Sklandrausis (GTS)]

Strony 33 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 979/2013 z dnia 11 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych ceł za mandarynki i satsuma, klementynki, karczochy, pomarańcze, gruszki, cytryny, jabłka i cukinie

Strony 35 - 36 Pobierz pdf

REKLAMA