REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1008/2013 z dnia 18 października 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 63 - 64 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1009/2013 z dnia 18 października 2013 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 14 do dnia 15 październik 2013 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc październik 2013 r.

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL RD Congo/1/2013 z dnia 8 października 2013 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa (RSB), mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 17 października 2013 r. dotycząca wsparcia finansowego Unii dla niektórych państw członkowskich na wspieranie dobrowolnych badań w zakresie nadzoru nad stratami rodzin pszczoły miodnej na sezon 2013-2014(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 6742)

Strony 67 - 72 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja nr 1/2013 Wspólnego Komitetu UE-Monako ustanowionego w Umowie między Wspólnotą Europejską a Księstwem Monako o zastosowaniu niektórych aktów wspólnotowych na terytorium Księstwa Monako z dnia 12 lipca 2013 r. zmieniająca załącznik do tej umowy

Strony 73 - 82 Pobierz pdf

Decyzja Rady i Komisji z dnia 22 lipca 2013 r. określająca stanowisko, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia w odniesieniu do decyzji Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia w sprawie przyjęcia jej regulaminu wewnętrznego

Strony 1 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Rady i Komisji z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony

Strony 16 - 473 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 996/2013 z dnia 17 października 2013 r. zmieniające po raz 205. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 997/2013 z dnia 17 października 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 998/2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 28 lutego 2014 r.

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 999/2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz i przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca października 2013 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1000/2013 z dnia 17 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albuminy jaj

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 16 października 2013 r. w sprawie mianowania rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 16 października 2013 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 16 października 2013 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2013 Komisji Mieszanej UE-EFTA ds. Wspólnego Tranzytu z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

Strony 14 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 994/2013 z dnia 16 października 2013 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 952/2006, (WE) nr 967/2006, (WE) nr 555/2008 i (WE) nr 1249/2008 w odniesieniu do zobowiązań dotyczących wymiany informacji i zobowiązań sprawozdawczych w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 995/2013 z dnia 16 października 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wkładu finansowego Unii Europejskiej w programy krajowe 9 państw członkowskich (Belgii, Estonii, Irlandii, Grecji, Francji, Cypru, Niderlandów, Polski i Portugalii) na rzecz gromadzenia danych, zarządzania danymi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa w 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 6255)

Strony 5 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 519/12/COL z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zamknięcia formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie ewentualnej pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstw AS Oslo Sporveier i AS Sporveisbussene (Norwegia)

Strony 8 - 33 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylające dyrektywę 94/56/WE(  )

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 989/2013 z dnia 11 października 2013 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia atlantyckiego w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów I oraz II przez statki pływające pod banderą Francji

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 990/2013 z dnia 15 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1187/2009 w odniesieniu do wywozu mleka i przetworów mlecznych do Stanów Zjednoczonych Ameryki i Republiki Dominikańskiej

Strony 3 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 991/2013 z dnia 15 października 2013 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

Strony 7 - 46 Pobierz pdf

REKLAMA