REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 42/2013 z dnia 15 marca 2013 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2013 z dnia 15 marca 2013 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 44/2013 z dnia 15 marca 2013 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 45/2013 z dnia 15 marca 2013 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 46/2013 z dnia 15 marca 2013 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 47/2013 z dnia 15 marca 2013 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 48/2013 z dnia 15 marca 2013 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 49/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 50/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników(zob. s. 25)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 816/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania neutralnego kopolimeru metakrylanu i anionowego kopolimeru metakrylanu w dodatkach do żywności w postaci stałej oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do specyfikacji dla zasadowego kopolimeru metakrylanu (E 1205), neutralnego kopolimeru metakrylanu i anionowego kopolimeru metakrylanu 

Strony 1 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 817/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do gumy arabskiej modyfikowanej kwasem oktenylo-bursztynowym 

Strony 7 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 818/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania estrów sacharozy i kwasów tłuszczowych (E 473) w środkach aromatyzujących do przezroczystych, opartych na bazie wody napojów z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi 

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 819/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2013/46/UE z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2006/141/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących białek, odnoszących się do preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt 

Strony 16 - 19 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 27 sierpnia 2013 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7N7 we Włoszech, w tym ustanowienia dalszych stref zamkniętych i uchylająca decyzję wykonawczą 2013/439/UE(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 5623) 

Strony 20 - 24 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady(UE)nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Nota do czytelników - Sposób cytowania aktów(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Informacja dotycząca daty podpisania protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Gabońską

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 809/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. wszczynające przegląd rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1389/2011 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu trichloroizocyjanurowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej pod kątem nowego eksportera, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym państwie i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

Strony 2 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 810/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady(UE)nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Nota do czytelników - Sposób cytowania aktów(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

REKLAMA