REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 806/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wszczęcia przeglądu rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 102/2012 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych między innymi z Republiki Korei, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki Korei, w celu ustalenia możliwości przyznania zwolnienia z tych środków jednemu koreańskiemu eksporterowi, uchylenia obowiązującego cła antydumpingowego w odniesieniu do towarów przywożonych przez tego eksportera oraz objęcia rejestracją towarów przywożonych przez tego eksportera

Strony 1 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 807/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do badań cen pewnych kategorii bydła na reprezentatywnych rynkach unijnych

Strony 5 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 808/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 800/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 

Strony 1 - 74 Pobierz pdf

REKLAMA

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniająca dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej 

Strony 1 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 805/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

Regulamin nr 80 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji siedzeń dużych pojazdów pasażerskich oraz tych pojazdów w zakresie wytrzymałości siedzeń i ich mocowań

Strony 20 - 43 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 768/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 917/2004 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 w sprawie środków mających na celu poprawę warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelarskich(  )

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady(UE)nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Nota do czytelników - Sposób cytowania aktów(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 801/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 642/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla telewizorów 

Strony 1 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 802/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej fluopyram, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

Strony 13 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 803/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu foliowego jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt 

Strony 17 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 804/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 20 - 21 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady(UE)nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Nota do czytelników - Sposób cytowania aktów(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 795/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chlorku choliny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt 

Strony 1 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 796/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. dotyczące odmowy udzielenia zezwolenia na stosowanie 3-acetylo-2,5-dimetylotiofenu jako dodatku paszowego 

Strony 4 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 797/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatuEnterococcus faeciumNCIMB 11181 jako dodatku paszowego dla cieląt przeznaczonych do chowu i na opas oraz dla prosiąt odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia Chr. Hansen A/S) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1333/2004 

Strony 6 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 798/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej piretryny 

Strony 9 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 799/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rocznych wykazów priorytetów do celów opracowywania kodeksów sieci i wytycznych na rok 2014 

Strony 14 - 17 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady(UE)nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

REKLAMA