REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Nota do czytelników - Sposób cytowania aktów(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 793/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r. ustanawiające środki w odniesieniu do Wysp Owczych w celu zapewnienia ochrony stada śledzia atlantycko-skandynawskiego 

Strony 1 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 794/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 8 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 sierpnia 2013 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7N7 we Włoszech(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 5521) 

Strony 10 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu spawanych doczołowo łączników rur i przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej, nawet obrobionych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwanu

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 20 sierpnia 2013 r. określająca datę uruchomienia wizowego systemu informacyjnego (VIS) w regionie ósmym

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady(UE)nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Nota do czytelników - Sposób cytowania aktów(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 789/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

Strony 1 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 790/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej kwas octowy 

Strony 6 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 791/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 792/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. znoszące zawieszenie składania wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 16 sierpnia 2013 r. w zastosowaniu art. 7 dyrektywy 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wydanego przez władze szwedzkie zakazu dotyczącego lampy fluorescencyjnej „GW 80 455” (ATEX-SE-01-2012)(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 5315) 

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady(UE)nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Nota do czytelników - Sposób cytowania aktów(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 777/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości klodinafopu, chlomazonu, diuronu, etalfluraliny, joksynilu, iprowalikarbu, hydrazydu kwasu maleinowego, mepanipirymu, metkonazolu, prosulfokarbu i tepraloksydimu w określonych produktach oraz na ich powierzchni 

Strony 1 - 48 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2013 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do ratyfikowania Protokołu zmieniającego Konwencję wiedeńską o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową z dnia 21 maja 1963 r. lub do przystąpienia do niego, w interesie Unii Europejskiej, a także do złożenia oświadczenia w sprawie stosowania odpowiednich wewnętrznych przepisów prawa Unii

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Protokół zmieniający Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową

Strony 3 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 785/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. zatwierdzające znaczną zmianę elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Miel de La Alcarria (ChNP)]

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 786/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dopuszczalnych limitów yessotoksyn w żywych małżach 

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 787/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatuBacillus subtilis(ATCC PTA-6737) jako dodatku paszowego dla indyków rzeźnych i indyków utrzymywanych w celach hodowlanych (posiadacz zezwolenia Kemin Europa N.V.) 

Strony 15 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 788/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA