REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 547/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 21 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 548/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 czerwca 2013 r.

Strony 23 - 25 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję 2011/30/UE w sprawie równoważności stosowanych w niektórych państwach trzecich systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich, a także w sprawie okresu przejściowego w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z niektórych państw trzecich w Unii Europejskiej(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3491) 

Strony 26 - 29 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2013 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie mianowania członków zarządu Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 779/97(  )

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 260/2013 z dnia 18 marca 2013 r. rozszerzającego ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1458/2007 wobec przywozu zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych, działających na krzemień, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych, działających na krzemień, wysyłanych z Socjalistycznej Republiki Wietnamu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Socjalistycznej Republiki Wietnamu(  )

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia stanowiska Unii Europejskiej na forum Rady TRIPS Światowej Organizacji Handlu dotyczącego wniosku o przedłużenie okresu przejściowego dla Członków - krajów najmniej rozwiniętych na mocy art. 66 ust. 1 porozumienia TRIPS

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 541/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 542/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie minimalnej stawki cła na cukier ustalanej w związku z czwartym częściowym zaproszeniem do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia otwartego rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 36/2013

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2017 w Danii i na Cyprze oraz Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2018 na Malcie

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/884/UE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ryżu w produktach z ryżu pochodzących z Chin 

Strony 10 - 14 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 538/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. ustanawiające środki przejściowe w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz i na wywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dotyczących handlu produktami rolnymi między Unią w jej składzie z dnia 30 czerwca 2013 r. a Chorwacją

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 539/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 2 - 3 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie adekwatności właściwych organów Stanów Zjednoczonych Ameryki zgodnie z dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3402) 

Strony 4 - 7 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie równoważności systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki zgodnie z dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3404) 

Strony 8 - 9 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję 2006/784/WE w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3437)

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 12/12/COL z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniająca po raz osiemdziesiąty czwarty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez dodanie nowych rozdziałów w sprawie stosowania zasad pomocy państwa w odniesieniu do rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym oraz zasad ramowych dotyczących pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych

Strony 12 - 36 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, traktatu pekińskiego o artystycznych wykonaniach audiowizualnych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 535/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 2 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 536/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci 

Strony 4 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 537/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA