REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)

Strony 1 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, mających znaczenie dla zmiany klimatu, oraz uchylające decyzję nr 280/2004/WE 

Strony 13 - 40 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 526/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 460/2004 

Strony 41 - 58 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 527/2013 z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje

Strony 59 - 61 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 450/2008 ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich)

Strony 63 - 79 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 529/2013/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zasad rozliczania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem oraz informacji o działaniach związanych z tą działalnością

Strony 80 - 97 Pobierz pdf

Decyzja Rady Europejskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie liczby członków Komisji Europejskiej

Strony 98 - 98 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 550/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze Kattegat przez statki pływające pod banderą Szwecji

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 551/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. ustanawiające tymczasowy zakaz połowów karmazyna na obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Unii Europejskiej

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 552/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. ustanawiające zakaz połowów beryksowatych w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 553/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 554/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w obszarach VII b-k, VIII, IX i X oraz w wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 555/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do tranzytu niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z Bośni i Hercegowiny 

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 556/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 798/2008, (UE) nr 206/2010, (UE) nr 605/2010 i (UE) nr 28/2012 w odniesieniu do tranzytu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego z Bośni i Hercegowiny 

Strony 13 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 557/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki w zakresie dostępu do poufnych danych do celów naukowych i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002 

Strony 16 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 558/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 20 - 21 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w związku z przystąpieniem Chorwacji(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3474) 

Strony 22 - 24 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 czerwca 2013 r. ustanawiająca środki przejściowe dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzonych z państw trzecich do Chorwacji przed dniem 1 lipca 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3475) 

Strony 25 - 26 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję 2007/777/WE w odniesieniu do tranzytu z Bośni i Hercegowiny niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3484) 

Strony 27 - 28 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 543/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie dostarczania i publikowania danych na rynkach energii elektrycznej, zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 

Strony 1 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 544/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatuBifidobacterium animalisssp.animalisDSM 16284,Lactobacillus salivariusssp.salivariusDSM 16351 i Enterococcus faeciumDSM 21913 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia Biomin GmbH) 

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 545/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do substancji aromatycznej 3-acetylo-2,5-dimetylotiofenu 

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 546/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej eugenol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

Strony 17 - 20 Pobierz pdf

REKLAMA