REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji 2012/830/UE z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie dodatkowego wkładu finansowego w programy państw członkowskich na 2012 r. w dziedzinie kontroli i inspekcji rybołówstwa oraz nadzoru nad nim(  )

Strony 71 - 77 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 596/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 1 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 597/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. zatwierdzające nieznaczną zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Rogal świętomarciński (ChOG)]

Strony 4 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 598/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 564/2012 ustalające na rok 2012 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 599/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 578/2010 w odniesieniu do kwot nieobjętych świadectwami refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz powiadamiania przez państwa członkowskie o niektórych powiązanych danych

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 600/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 555/2008 w odniesieniu do przeprowadzania analiz izotopowych produktów winiarskich w Chorwacji w okresie przejściowym

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 601/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie tetrahydratu octanu kobaltu(II), węglanu kobaltu(II), monohydratu wodorotlenku węglanu (2:3) kobaltu(II), heptahydratu siarczanu kobaltu(II) oraz powlekanego, granulowanego monohydratu wodorotlenku węglanu (2:3) kobaltu(II), jako dodatków paszowych 

Strony 14 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 602/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 23 - 24 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2013/306/WPZiB z dnia 24 czerwca 2013 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

Strony 25 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2013/307/WPZiB z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniająca i przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w południowym regionie Morza Śródziemnego

Strony 28 - 30 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2013/308/WPZiB z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniająca załączniki II, III i IV do decyzji 2006/168/WE w odniesieniu do niektórych wymogów w zakresie świadectw weterynaryjnych przy przywozie zarodków bydlęcych do Unii(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3704) 

Strony 32 - 44 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu UE-ICAO z dnia 21 września 2011 r. w sprawie przyjęcia załącznika dotyczącego bezpieczeństwa lotniczego do Porozumienia o współpracy między Unią Europejską a Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego określającego ogólne ramy zacieśnionej współpracy

Strony 45 - 48 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu UE-ICAO z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia załącznika dotyczącego ochrony lotnictwa do Porozumienia o współpracy między Unią Europejską a Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego określającego ogólne ramy zacieśnionej współpracy

Strony 49 - 52 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Regulamin nr 49 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące działań, jakie mają zostać podjęte przeciwko emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników o zapłonie samoczynnym oraz z silników o zapłonie iskrowym stosowanych w pojazdach

Strony 1 - 390 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (lata 2013-2018)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (lata 2013-2018)

Strony 2 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 591/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie podziału uprawnień do połowów określonych w Protokole ustalającym uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (lata 2013-2018)

Strony 21 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 592/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. dotyczące technicznego formatu przekazywania statystyk europejskich dotyczących upraw trwałych na mocy rozporządzenia (UE) nr 1337/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady 

Strony 23 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 593/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi

Strony 32 - 42 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 594/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 w odniesieniu do norm handlowych w sektorze owoców i warzyw oraz w sprawie sprostowania wymienionego rozporządzenia wykonawczego

Strony 43 - 59 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 595/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 60 - 61 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 10 czerwca 2013 r. upoważniająca Komisję Europejską do uczestnictwa w imieniu Unii Europejskiej w negocjacjach w sprawie międzynarodowej konwencji Rady Europy w celu walki z manipulowaniem wynikami sportowymi, z wyłączeniem kwestii dotyczących współpracy w sprawach karnych i współpracy policyjnej

Strony 62 - 65 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 21 czerwca 2013 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji dla połowów dorsza, śledzia atlantyckiego, łososia i szprota w Morzu Bałtyckim

Strony 66 - 75 Pobierz pdf

REKLAMA