REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 572/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2013 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

Strony 25 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 573/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2013 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

Strony 27 - 28 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 574/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. ustalające współczynnik przydziału w odniesieniu do dostępnych ilości cukru pozakwotowego do sprzedania na rynku Unii z zastosowaniem obniżonej opłaty za przekroczenie kwoty krajowej w roku gospodarczym 2012/2013

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 19 września 2012 r. w sprawie pomocy państwa nr SA.31883 (2011/C) (ex N516/2010), którą Austria wdrożyła i planuje wdrożyć na rzecz Österreichische Volksbanken AG(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 6307) 

Strony 30 - 52 Pobierz pdf

REKLAMA

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 559/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. dotyczące wykonania art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 377/2012 w sprawie środków ograniczających wobec niektórych osób, podmiotów i organów zagrażających pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Republiki Gwinei Bissau

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 560/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. zatwierdzające nieznaczną zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Traditional Grimsby Smoked Fish (ChOG)]

Strony 3 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 561/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. zatwierdzające znaczną zmianę elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Schwarzwälder Schinken (ChOG)]

Strony 8 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 562/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. zatwierdzające nieznaczną zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Queijo Serra da Estrela (ChNP)]

Strony 10 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 563/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l’Ebre (ChNP)]

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 564/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych 

Strony 17 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 565/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1731/2006, (WE) nr 273/2008, (WE) nr 566/2008, (WE) nr 867/2008, (WE) nr 606/2009 oraz rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 543/2011 i (UE) nr 1333/2011 w odniesieniu do zobowiązań dotyczących przekazywania informacji w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 491/2007

Strony 26 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 566/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 567/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich 

Strony 30 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 568/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej tymol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

Strony 33 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 569/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 37 - 38 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady 2013/293/WPZiB z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania decyzji 2012/285/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec niektórych osób, podmiotów i organów zagrażających pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Republiki Gwinei Bissau

Strony 39 - 40 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie pomocy państwa SA.26374 (C 49/08) (ex N 402/08) wdrożonej przez Polsk na rzecz PZL Dębica S.A.(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 9464) 

Strony 41 - 56 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzje 2006/799/WE, 2007/64/WE, 2009/300/WE, 2009/543/WE, 2009/544/WE, 2009/563/WE, 2009/564/WE, 2009/567/WE, 2009/568/WE, 2009/578/WE, 2009/598/WE, 2009/607/WE, 2009/894/WE, 2009/967/WE, 2010/18/WE oraz 2011/331/UE w celu przedłużenia okresu obowiązywania kryteriów ekologicznych przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3550)

Strony 57 - 59 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego(  ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 32, s. 701)

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie pomocy pańswa SA.23839 (C 44/2007) ze strony Francji na rzecz przedsiębiorstwa FagorBrandt(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 5043) 

Strony 1 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie pomocy państwa nr SA.20829 (C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)) Program dotyczący zwolnienia z podatku komunalnego od nieruchomości stosowanego do nieruchomości użytkowanych przez podmioty niekomercyjne do określonych celów wdrożonej przez Włochy(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 9461) 

Strony 24 - 54 Pobierz pdf

Regulamin nr 53 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii L3w odniesieniu do urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej

Strony 55 - 87 Pobierz pdf

Regulamin nr 74 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii L1w zakresie rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej

Strony 88 - 112 Pobierz pdf

REKLAMA