REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1076/2014 z dnia 13 października 2014 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu zawierającego ekstrakt środka aromatyzującego dymu wędzarniczego — 2b0001 jako dodatku paszowego dla psów i kotów

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1077/2014 z dnia 13 października 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady z dnia 8 października 2014 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Danii

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 13 października 2014 r. w sprawie ustanowienia rocznych wykazów priorytetów do celów opracowywania kodeksów sieci i wytycznych na rok 2015

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1067/2014 z dnia 3 października 2014 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1068/2014 z dnia 9 października 2014 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach Unii i w wodach międzynarodowych obszarów I, II oraz XIV przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1069/2014 z dnia 10 października 2014 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do okresu przetrzymywania w przypadku premii z tytułu krów mamek za 2014 r. w Hiszpanii

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1070/2014 z dnia 10 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 271/2009 w odniesieniu do minimalnej zawartości preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109.713) i endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (DSM 18404) jako dodatku paszowego dla kur niosek (posiadacz zezwolenia: BASF SE)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1071/2014 z dnia 10 października 2014 r. w sprawie nadzwyczajnych środków wsparcia dla sektorów jaj i mięsa drobiowego we Włoszech

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1072/2014 z dnia 10 października 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 8 października 2014 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka ze Zjednoczonego Królestwa

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 8 października 2014 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka ze Zjednoczonego Królestwa

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EULEX KOSOVO/2/2014 z dnia 9 października 2014 r. w sprawie mianowania szefa misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOVO

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 9 października 2014 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 7141)

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 7222)

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji z dnia 9 października 2014 r. w sprawie rynków właściwych w zakresie produktów i usług telekomunikacyjnych w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3577/92 z dnia 7 grudnia 1992 r. dotyczącego stosowania zasady swobody świadczenia usług w transporcie morskim w obrębie państw członkowskich (kabotaż morski) (Dz.U. L 364 z 12.12.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 2, s. 10)

Strony 85 - 85 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1063/2014 z dnia 7 października 2014 r. ustanawiające zakaz połowów witlinka w obszarze VIII przez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1064/2014 z dnia 7 października 2014 r. ustanawiające zakaz połowów soli w obszarach VIIf i VIIg przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1065/2014 z dnia 7 października 2014 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w obszarach VIII, IX i X oraz w wodach Unii obszaru CECAF 34.1.1. przez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1066/2014 z dnia 9 października 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 8 października 2014 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2004/558/WE w odniesieniu do zatwierdzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła w Belgii oraz statusu kraju związkowego Turyngia w Niemczech jako wolnego od zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 7113)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 8 października 2014 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 7139)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (Dz.U. L 11 z 15.1.2011)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

REKLAMA