REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1047/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w zakresie krajowych lub regionalnych strategii, które państwa członkowskie mają opracować do celów programu „Mleko w szkole”

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1048/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. ustanawiające przepisy dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej oraz działań informacyjnych skierowanych do beneficjentów w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1049/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie charakterystyki technicznej działań informacyjnych i promocyjnych w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1050/2014 z dnia 6 października 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 29 września 2014 r. upoważniająca Włochy do stosowania na określonych obszarach geograficznych obniżonych stawek opodatkowania oleju gazowego oraz LPG używanych do celów grzewczych zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 906/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do wydatków w zakresie interwencji publicznej (Dz.U. L 255 z 28.8.2014)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1044/2014 z dnia 3 października 2014 r. ustalające na rok 2014 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1045/2014 z dnia 3 października 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.U. L 114 z 26.4.2012)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 29 września 2014 r. zmieniająca decyzję 2014/668/UE w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, oraz tymczasowego stosowania Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do jego tytułu III (z wyjątkiem postanowień dotyczących traktowania pracowników będących obywatelami państw trzecich legalnie zatrudnionych na terytorium drugiej Strony) oraz tytułów IV, V, VI i VII, jak również powiązanych załączników i protokołów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1042/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 514/2014 w odniesieniu do wyznaczenia organów odpowiedzialnych oraz ich obowiązków w dziedzinie zarządzania i kontroli, a także w odniesieniu do statusu i obowiązków organów audytowych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1043/2014 z dnia 2 października 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 29 września 2014 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Polski

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 29 września 2014 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Francji

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1040/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniające dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi w celu dostosowania jej załącznika I do postępu technicznego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1041/2014 z dnia 1 października 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 30 września 2014 r. uchylająca decyzję 2006/464/WE w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 6566)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1034/2014 z dnia 25 września 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1035/2014 z dnia 25 września 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1036/2014 z dnia 25 września 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1037/2014 z dnia 25 września 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1038/2014 z dnia 25 września 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1039/2014 z dnia 30 września 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 25 września 2014 r. w sprawie poddania 2-(2,5-dimetoksy-4-jodofenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloaminy (25I-NBOMe), 3,4-dichloro-N-[(1-dimetyloamino)cykloheksylometylo]benzamidu (AH-7921), 1-(1,3-benzodioksylo-5-yl)-2-pirolidyno-1-ylpentan-1-onu (MDPV) i 2-(3-metoksyfenylo)-2-(etyloamino)cykloheksanonu (metoksetaminy) środkom kontroli

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA