REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 29 września 2014 r. w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzeniu do Unii wirusa pryszczycy z Algierii, Libii, Maroka i Tunezji (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 6868)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2014/447/WPZiB z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniającej decyzję 2013/354/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS) (Dz.U. L 201 z 10.7.2014)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Regulamin nr 7 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich i tylnych świateł pozycyjnych, świateł hamowania oraz świateł obrysowych pojazdów silnikowych (z wyjątkiem motocykli) i ich przyczep

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Regulamin nr 99 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji gazowo-wyładowczych źródeł światła używanych w homologowanych gazowo-wyładowczych reflektorach pojazdów samochodowych

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1025/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 38/2014 zmieniającym niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do przyznania uprawnień przekazanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1026/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 527/2013 w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1027/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 527/2013 w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1028/2014 z dnia 26 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1207/2011 ustanawiające wymogi dotyczące skuteczności działania i interoperacyjności systemów dozorowania w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1029/2014 z dnia 26 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 73/2010 ustanawiające wymagania dotyczące jakości danych i informacji lotniczych dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1030/2014 z dnia 29 września 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do jednolitych formatów i dat do celów ujawniania wartości stosowanych do określania globalnych instytucji o znaczeniu systemowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1031/2014 z dnia 29 września 2014 r. ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1032/2014 z dnia 29 września 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1033/2014 z dnia 29 września 2014 r. ustalające reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do melasy w sektorze cukru, obowiązujące od dnia 1 października 2014 r.

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 24 września 2014 r. w sprawie mianowania sędziów Trybunału Sprawiedliwości

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 24 września 2014 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 25 września 2014 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Bułgarii

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 25 września 2014 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka ze Zjednoczonego Królestwa

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 25 września 2014 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dziewięciu członków i dwunastu zastępców członków z Grecji

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/685/WPZiB z dnia 29 września 2014 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) wdrożonej przez Belgię — Program gwarancji chroniący udziały indywidualnych członków spółdzielni finansowych (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 1021)

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 września 2014 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do produkcji masy włóknistej, papieru i tektury (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 6750)

Strony 76 - 76 Pobierz pdf

Nota dotycząca wejścia w życie Protokołu z Nagoi — do Konwencji o różnorodności biologicznej — o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Powiadomienie dotyczące wejścia w życie w Unii Protokołu z Nagoi — do Konwencji o różnorodności biologicznej — o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1012/2014 z dnia 25 września 2014 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1340/2008 w sprawie handlu niektórymi produktami stalowymi pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu, w związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA