REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2015 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (EU) 2015/495 z dnia 20 marca 2015 r. ustanawiająca listę obserwacyjną substancji do celów monitorowania obejmującego całą Unię w zakresie polityki wodnej na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 1756)

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/480 z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające po raz 227. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/481 z dnia 20 marca 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/482 z dnia 20 marca 2015 r. określające ilości, które należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2015 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 412/2014 w odniesieniu do jaj, produktów jajecznych i albuminy pochodzących z Ukrainy

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/483 z dnia 20 marca 2015 r. określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonej dla podokresu od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2015 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007 na mięso drobiowe pochodzące z Izraela

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2015/484 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Belgii

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/485 z dnia 20 marca 2015 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/486 z dnia 20 marca 2015 r. zmieniająca decyzję 2011/172/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/487 z dnia 20 marca 2015 r. zmieniająca decyzję 2011/173/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Bośni i Hercegowinie

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2015/457 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie uchylenia decyzji Rady 2007/124/WE, Euratom ustanawiającej na lata 2007–2013, jako część ogólnego programu w sprawie bezpieczeństwa i ochrony wolności, szczegółowy program Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/458 z dnia 19 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 657/2007 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowych statystyk w zakresie ustanowienia europejskich systemów doboru prób

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/459 z dnia 19 marca 2015 r. określające cechy techniczne modułu ad hoc na 2016 r. dotyczącego osób młodych na rynku pracy przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/460 z dnia 19 marca 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedury dotyczącej zatwierdzania modelu wewnętrznego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/461 z dnia 19 marca 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedury podejmowania wspólnej decyzji w sprawie wniosku o zezwolenie na stosowanie modelu wewnętrznego grupy zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/462 z dnia 19 marca 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur udzielania zezwolenia organu nadzoru na utworzenie spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia), procedur współpracy i wymiany informacji pomiędzy organami nadzoru w odniesieniu do spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia), jak również w celu określenia formatów i wzorów formularzy dotyczących informacji, które mają być przekazywane przez spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/463 z dnia 19 marca 2015 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specyfikacji dla alkoholu poliwinylowego (E 1203)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/464 z dnia 19 marca 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/465 z dnia 19 marca 2015 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować w odniesieniu do ilości, których dotyczą wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz, złożone w okresie od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 7 marca 2015 r., oraz ustalające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007 w sektorze mięsa drobiowego

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/466 z dnia 19 marca 2015 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować w odniesieniu do ilości, których dotyczą wnioski o przyznanie uprawnień do przywozu złożone w okresie od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 7 marca 2015 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 413/2014 na mięso drobiowe pochodzące z Ukrainy

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/467 z dnia 19 marca 2015 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o pozwolenia na przywóz złożonymi od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 7 marca 2015 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 w sektorze mięsa drobiowego

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/468 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) złożony przez Belgię)

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/469 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/009 PL/Zachem złożony przez Polskę)

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/470 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit z Belgii)

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/471 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie uruchomienia europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji (wniosek EGF/2014/011 BE/Caterpillar z Belgii)

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/472 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek nr EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal z Belgii)

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

REKLAMA