REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2015 roku

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2015/573 z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla ołowiu w czujnikach z polichlorku winylu w wyrobach medycznych do diagnostyki in vitro

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2015/574 z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla zastosowań rtęci w systemach wewnątrznaczyniowego obrazowania ultrasonograficznego

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/552 z dnia 7 kwietnia 2015 r. zmieniającego załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 1,3-dichloropropenu, bifenoksu, dimetenamidu-P, proheksadionu, tolilfluanidu i trifluraliny w określonych produktach lub na ich powierzchni ( Dz.U. L 92 z 8.4.2015 )

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprostowanie do Protokołu do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego metali ciężkich ( Dz.U. L 134 z 17.5.2001 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 37, s. 270)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do Protokołu do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczący trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP) ( Dz.U. L 81 z 19.3.2004 ) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 11, tom 50, s. 146)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1101/2014 z dnia 16 października 2014 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej ( Dz.U. L 312 z 31.10.2014 )

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/560 z dnia 15 grudnia 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/561 z dnia 7 kwietnia 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/562 z dnia 8 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 347/2012 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w odniesieniu do wymagań w zakresie homologacji typu dla niektórych kategorii pojazdów silnikowych w odniesieniu do zaawansowanych systemów hamowania awaryjnego

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/563 z dnia 8 kwietnia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/564 z dnia 8 kwietnia 2015 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o pozwolenia na przywóz, złożonymi od dnia 30 do dnia 31 marca 2015 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1918/2006 w odniesieniu do oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji, oraz zawieszające możliwość składania wniosków o takie pozwolenia na miesiąc kwiecień 2015 r.

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji (UE) 2015/565 z dnia 8 kwietnia 2015 r. zmieniająca dyrektywę 2006/86/WE w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania tkanek i komórek ludzkich

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji (UE) 2015/566 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2004/23/WE w odniesieniu do procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/567 z dnia 7 kwietnia 2015 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Litwy za państwo członkowskie oficjalnie wolne od gruźlicy w odniesieniu do stad bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 2161)

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/568 z dnia 7 kwietnia 2015 r. zmieniająca załącznik I do decyzji wykonawczej 2012/725/UE w odniesieniu do definicji laktoferyny bydlęcej (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 2173)

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/569 z dnia 7 kwietnia 2015 r. zmieniająca załączniki do decyzji wykonawczej 2011/630/UE w odniesieniu do równoważności stad bydła urzędowo wolnych od gruźlicy w państwach członkowskich i w Nowej Zelandii oraz w odniesieniu do informacji we wzorze świadectwa zdrowia zwierząt na temat ilości nasienia (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 2187)

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/570 z dnia 7 kwietnia 2015 r. zatwierdzająca plany zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na niektórych obszarach Estonii i Łotwy (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 2200)

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/571 z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej (EBC/2014/43)

Strony 82 - 82 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/548 z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE) nr 359/2011 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/549 z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/550 z dnia 24 marca 2015 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Fränkischer Grünkern (ChNP)]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/551 z dnia 24 marca 2015 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Miel des Cévennes (ChOG)]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/552 z dnia 7 kwietnia 2015 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 1,3-dichloropropenu, bifenoksu, dimetenamidu-P, proheksadionu, tolilfluanidu i trifluraliny w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/553 z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej cerewisan, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 86 - 86 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/554 z dnia 7 kwietnia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 89 - 89 Pobierz pdf

REKLAMA