REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2015 roku

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/555 z dnia 7 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję Rady 2011/235/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie

Strony 91 - 91 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/556 z dnia 7 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 101 - 101 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/557 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Chin w wykazie państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Unii żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 2070)

Strony 107 - 107 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/558 z dnia 1 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 2160)

Strony 109 - 109 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/509 z dnia 18 lutego 2015 r. uchylająca decyzję EBC/2013/6 w sprawie zasad dotyczących wykorzystania jako zabezpieczenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu własnych niezabezpieczonych obligacji bankowych gwarantowanych przez państwo, decyzję EBC/2013/35 w sprawie dodatkowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz art. 1, 3 i 4 decyzji EBC/2014/23 w sprawie oprocentowania depozytów, sald oraz nadwyżek rezerw (EBC/2015/9)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2014/60)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/543 z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej COS-OGA, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/544 z dnia 1 kwietnia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/545 z dnia 31 marca 2015 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu oleju z mikroalg Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 2082)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/546 z dnia 31 marca 2015 r. zezwalająca na rozszerzenie zastosowania oleju z mikroalg Schizochytrium sp. bogatego w DHA i EPA jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 2083)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2015/547 z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące kominków zasilanych alkoholem bez odprowadzania spalin zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2015/506 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie środków podjętych przez Niemcy w odniesieniu do Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH i niektórych przewoźników lotniczych SA.15376 (C 27/07) (ex NN 29/07) (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 868)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2015/507 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.23129 (12/C) (ex 12/NN) (ex CP 141/2007) wdrożonej przez Niemcy (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 6411)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2015/508 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie domniemanej pomocy na infrastrukturę wdrożonej przez Niemcy na rzecz Propapier PM2 GmbH – pomoc państwa SA.36147 (C 30/10) (ex NN 45/10; ex CP 327/08) (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 6847)

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/537 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania laków glinowych koszenili, kwasu karminowego, karmin (E 120) w środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/538 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kwasu benzoesowego – benzoesanów (E 210–213) w gotowanych krewetkach w solance

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/539 z dnia 31 marca 2015 r. dopuszczające oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 432/2012

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/540 z dnia 31 marca 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2015/541 z dnia 24 marca 2015 r. uchylająca decyzję 2011/492/UE w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Gwinei Bissau na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP–UE

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2015 Wspólnego Komitetu UE-Szwajcaria z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmiany tabeli III i tabeli IV lit. b) w protokole nr 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. w odniesieniu do przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych (2015/542)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Regulamin nr 100 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie szczególnych wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego [2015/505]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/531 z dnia 24 listopada 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 poprzez określenie kosztów kwalifikujących się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w celu poprawy higieny, zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy rybaków, ochrony i odbudowy morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich, łagodzenia skutków zmiany klimatu i poprawy efektywności energetycznej statków rybackich

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/532 z dnia 30 marca 2015 r. zmieniające po raz 228. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/533 z dnia 30 marca 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/534 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych (EBC/2015/13)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA