REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych ( Dz.U. L 222 z 25.8.2009 )

Strony 88 - 88 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/71 z dnia 26 stycznia 2016 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 1-metylcyklopropenu, flonikamidu, flutriafolu, kwasu indolilooctowego, kwasu indolilo-3-masłowego, petoksamidu, pirymikarbu, protiokonazolu i teflubenzuronu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/89 z dnia 18 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/90 z dnia 26 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 102/2012 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Ukrainy w wyniku częściowego przeglądu okresowego przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/91 z dnia 26 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/92 z dnia 26 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych ( Dz.U. L 310 z 25.11.2005 )

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2016/70 budżetu korygującego nr 8 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/79 z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/80 z dnia 13 stycznia 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης (Stafida Soultanina Kritis) (ChOG)]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/81 z dnia 19 stycznia 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani (ChOG)]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/82 z dnia 19 stycznia 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Asparago di Cantello (ChOG)]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/83 z dnia 19 stycznia 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Granada Mollar de Elche/Granada de Elche (ChNP)]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/84 z dnia 20 stycznia 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Ternera de Aliste (ChOG)]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/85 z dnia 25 stycznia 2016 r. zawieszające składanie wniosków o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny przewidzianych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2334

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/86 z dnia 25 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/87 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wycofania z obrotu bieżących produktów pochodzących z MON 863 (MON-ØØ863-5) oraz uchylenia decyzji 2010/139/UE, 2010/140/UE i 2010/141/UE zezwalających na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON863 × MON810 × NK603 (MON-ØØ863-5 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6), MON863 × MON810 (MON-ØØ863-5 × MON-ØØ81Ø-6) i MON863 × NK603 (MON-ØØ863-5 × MON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 204)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja nr 1 Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Bośnia i Hercegowina z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego [2016/88]

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady Stowarzyszenia UE–Maroko nr 1/2011 (2011/293/UE) z dnia 30 marca 2011 r. w odniesieniu do zmiany załącznika II do Protokołu 4 do Układu eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony, zawierającego wykaz procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące, aby wytworzony produkt mógł uzyskać status pochodzenia ( Dz.U. L 141 z 27.5.2011 )

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/73 z dnia 18 stycznia 2016 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2016 rok dla niektórych stad ryb w Morzu Czarnym

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2016/74 z dnia 22 stycznia 2016 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/75 z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fosetylu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/76 z dnia 22 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/77 z dnia 18 stycznia 2016 r. potwierdzająca stanowisko zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum 10. konferencji ministerialnej Światowej Organizacji Handlu w kwestiach konkurencji eksportowej i rozwoju

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2016/78 z dnia 22 stycznia 2016 r. dotycząca wykonania decyzji 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

REKLAMA