REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/641 z dnia 3 kwietnia 2017 r. ustanawiające tymczasowy zakaz połowów morlesza bogara w wodach Unii i w wodach międzynarodowych obszarów VI, VII oraz VIII przez statki pływające pod banderą Francji

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/642 z dnia 3 kwietnia 2017 r. ustanawiające tymczasowy zakaz połowów marlina błękitnego w Oceanie Atlantyckim przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/643 z dnia 3 kwietnia 2017 r. ustanawiające tymczasowy zakaz połowów marlina białego w Oceanie Atlantyckim przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/644 z dnia 5 kwietnia 2017 r. ustanawiające metody pobierania i analizy próbek do celów kontroli poziomów dioksyn, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli i niedioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli w niektórych środkach spożywczych oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 589/2014

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/645 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie sprostowania do łotewskiej wersji językowej rozporządzenia (WE) nr 152/2009 ustanawiającego metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/646 z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/378 ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 w odniesieniu do wprowadzenia procedury rocznego rozliczania rachunków i wprowadzenia kontroli zgodności rozliczeń

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/647 z dnia 5 kwietnia 2017 r. przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce w odniesieniu do niektórych loch i innych świń poddanych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada 2016 r.

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/648 z dnia 5 kwietnia 2017 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/649 z dnia 5 kwietnia 2017 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco, z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/650 z dnia 5 kwietnia 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 97 - 97 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/651 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Niderlandów

Strony 99 - 99 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/652 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „Minority SafePack - one million signatures for diversity in Europe”(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2200)

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/635 z dnia 30 marca 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/636 z dnia 30 marca 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/637 z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniające po raz 265. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/638 z dnia 4 kwietnia 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/639 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie pomocy państwa SA.23216 - C 54/07 (ex NN 55/07) wdrożonej przez Niemcy na rzecz Emsländische Eisenbahn GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6232)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/326 z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniającego po raz 261. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida ( Dz.U. L 49 z 25.2.2017 )

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1919 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania ( Dz.U. L 297 z 4.11.2016 )

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/220 z dnia 3 lutego 2015 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej ( Dz.U. L 46 z 19.2.2015 )

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 ( Dz.U. L 347 z 20.12.2013 )

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/628 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania art. 15 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1352/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/629 z dnia 23 marca 2017 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Mogette de Vendée (ChOG)]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/630 z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające po raz 264. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaidy

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/631 z dnia 3 kwietnia 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA