REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 221/2015 z dnia 25 września 2015 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2017/528]

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 222/2015 z dnia 25 września 2015 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2017/529]

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 223/2015 z dnia 25 września 2015 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2017/530]

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 224/2015 z dnia 25 września 2015 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2017/531]

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 225/2015 z dnia 25 września 2015 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2017/532]

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 226/2015 z dnia 25 września 2015 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2017/533]

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 227/2015 z dnia 25 września 2015 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2017/534]

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 228/2015 z dnia 25 września 2015 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2017/535]

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 229/2015 z dnia 25 września 2015 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2017/536]

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 230/2015 z dnia 25 września 2015 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2017/537]

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 231/2015 z dnia 25 września 2015 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2017/538]

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 232/2015 z dnia 25 września 2015 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2017/539]

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/604 z dnia 17 marca 2017 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Terre Tarentine (ChNP)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/605 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/606 z dnia 29 marca 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/607 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca decyzję 2011/173/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Bośni i Hercegowinie

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 93/16/COL z dnia 11 maja 2016 r. Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z aktem przywołanym w pkt 5cl załącznika XI do Porozumienia EOG (dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej), wraz z dostosowaniami wprowadzonymi w protokole 1 do tego porozumienia oraz dostosowaniami sektorowymi zawartymi w załączniku XI do tego porozumienia [2017/608]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/501 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie taryf naliczanych przez rumuńskie przedsiębiorstwo Hidroelectrica na rzecz S.C. ArcelorMittal Galați, S.C. Alro SA, S.C. Alpiq RomEnergie S.R.L., S.C. Alpiq RomIndustries S.R.L., S.C. Energy Financing Team Romania S.R.L. (EFT), S.C. Electrica SA, S.C. Electromagnetica SA, S.C. Energy Holding S.R.L., S.C. EURO-PEC SA, S.C. Luxten-Lighting Group SA, S.C. Electrocarbon SA Slatina, i S.C. ELSID Titu SA - SA.33623 (2012/C), SA.33624 (2012/C), SA.33451 (2012/C) i SA.33581 (2012/C) (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 3919)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/502 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie pomocy państwa SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) przyznanej przez Niderlandy na rzecz Starbucks (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 7143)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/503 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie pomocy państwa SA.39621 2015/C (ex 2015/NN) (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 7086)

Strony 116 - 116 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/600 z dnia 28 marca 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/601 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia priorytetów partnerstwa UE-Algieria

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/602 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Hiszpanii

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Algieria nr 1/2017 z dnia 13 marca 2017 r. dotycząca uzgodnienia priorytetów partnerstwa UE-Algieria [2017/603]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/594 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, zmieniającego umowę w celu rozserzenia postanowień umowy na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi, mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA