REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/137 z dnia 16 stycznia 2017 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Pomme de terre de lîle de Ré (ChNP)]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/138 z dnia 16 stycznia 2017 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Raclette de Savoie (ChOG)]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/139 z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/140 z dnia 26 stycznia 2017 r. wyznaczające laboratorium referencyjne UE ds. chorób wywoływanych przez wirusy capripox (choroby guzowatej skóry bydła oraz ospy owiec i kóz), ustanawiające dodatkowe obowiązki i zadania tego laboratorium oraz zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/141 z dnia 26 stycznia 2017 r. nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych spawanych doczołowo łączników rur i przewodów rurowych ze stali nierdzewnej, nawet obrobionych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwanu

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/142 z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniające po raz 258. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/143 z dnia 26 stycznia 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/144 z dnia 26 stycznia 2017 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1273/2011 dla podokresu styczeń 2017 r.

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/145 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie utrzymania z ograniczeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do normy zharmonizowanej EN 14904:2006 „Nawierzchnie terenów sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych - Specyfikacja” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2017/146 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie praworządności w Polsce uzupełniające zalecenie (UE) 2016/1374

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2016 Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Bośnia i Hercegowina z dnia 9 grudnia 2016 r. zastępująca Protokół 2 do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej [2017/147]

Strony 82 - 82 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/128 z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/129 z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 743/2013 wprowadzające środki ochronne w odniesieniu do przywozu z Turcji małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi w odniesieniu do okresu jego stosowania

Strony 99 - 99 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/130 z dnia 25 stycznia 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 101 - 101 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/131 z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/184/UE wyłączającą niektóre usługi w sektorze pocztowym w Austrii z zakresu zastosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 259)

Strony 103 - 103 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/132 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie stosowalności art. 34 dyrektywy 2014/25/UE Parlamentu Europejskiego i Rady do zamówień udzielanych w celu udostępnienia infrastruktury portu lotniczego dla transportu towarowego w Austrii (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 260)

Strony 105 - 105 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/133 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie utrzymania z ograniczeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do normy zharmonizowanej EN 14342:2013 „Podłogi drewniane - Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Strony 113 - 113 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 185/16/COL z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu skuteczności działania sieci na drugi okres odniesienia w ramach systemu skuteczności działania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (2015-2019) [2017/134]

Strony 116 - 116 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE ( Dz.U. L 176 z 27.6.2013 )

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ( Dz.U. L 176 z 27.6.2013 )

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/117 z dnia 5 września 2016 r. ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Bałtyckim oraz uchylające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/1778

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/118 z dnia 5 września 2016 r. ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Północnym

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/119 z dnia 13 stycznia 2017 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Speck Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck (ChOG)]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/120 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie odstępstw od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią, Peru i Ekwadorem, z drugiej strony, które stosuje się w ramach kontyngentów na niektóre produkty z Ekwadoru

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/121 z dnia 24 stycznia 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA