REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2018 roku

Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 12/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniającej załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2016/500] ( Dz.U. L 93 z 7.4.2016 )

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 167/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniającej załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2016/2202] ( Dz.U. L 341 z 15.12.2016 )

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 198/2016 z dnia 30 września 2016 r. zmieniającej załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2017/275] ( Dz.U. L 46 z 23.2.2017 )

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 206/2016 z dnia 30 września 2016 r. zmieniającej załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2017/283] ( Dz.U. L 46 z 23.2.2017 )

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 294/2015 z dnia 30 października 2015 r. zmieniającej załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG [2017/1083] ( Dz.U. L 161 z 22.6.2017 )

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/523 z dnia 28 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w celu sklasyfikowania substancji fluazuron w odniesieniu do jej maksymalnego limitu pozostałości

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/524 z dnia 28 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, identyczny ze szczepem AQ 713, klodinafop, klopyralid, cyprodynil, dichlorprop-P, fosetyl, mepanipirym, metkonazol, metrafenon, pirymikarb, Pseudomonas chlororaphis szczep: MA 342, pirymetanil, chinoksyfen, rimsulfuron, spinosad, tiaklopryd, tiametoksam, tiuram, tolchlofos metylu, trichlopyr, trineksapak, tritikonazol oraz ziram

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/483 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w osiemnastym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080 ( Dz.U. L 81 z 23.3.2018 )

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Informacje dotyczące wejścia w życie Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Arabską Republiką Egiptu, określającej warunki uczestnictwa Arabskiej Republiki Egiptu w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacje dotyczące wejścia w życie Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, określającej warunki uczestnictwa Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/519 z dnia 28 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 22 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/520 z dnia 28 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w celu sklasyfikowania substancji solwent nafta, węglowodory lekkie aromatyczne, w odniesieniu do jej maksymalnego limitu pozostałości

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/521 z dnia 28 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1296/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2018/522 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2017/1356 (ATALANTA/1/2018)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/503 z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 684/2009 w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/504 z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 612/2013 dotyczące funkcjonowania rejestru podmiotów gospodarczych i składów podatkowych, powiązanych danych statystycznych i sprawozdawczości zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/505 z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/323 ustanawiające szczegółowe zasady współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi dotyczące wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 389/2012

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/502 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/799 ustanawiające wymogi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elementów składowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2018/511 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/120 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/512 z dnia 27 marca 2018 r. dotyczące wykonania art. 15 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 747/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/513 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku władz niemieckich - EGF/2017/008 DE/Goodyear

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/514 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Szwecję - EGF/2017/007 SE/Ericsson

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/515 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku z Hiszpanii - EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2018/516 z dnia 27 marca 2018 r. dotycząca wykonania decyzji 2014/450/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2018/517 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „Brytyjscy przyjaciele - zostańcie z nami w UE”(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 1730)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

REKLAMA