REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2018 roku

Decyzja Rady (UE) 2018/591 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Federalną Niemiec

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/592 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków z Luksemburga do Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2018/593 z dnia 16 kwietnia 2018 r. upoważniająca Republikę Włoską do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/594 z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie identyfikacji 1,2 bezwodnika kwasu benzeno-1,2,4-trikarboksylowego (bezwodnika trimelitowego) (TMA) jako substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy zgodnie z art. 57 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2112)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 94/17/COL z dnia 31 maja 2017 r. zamykająca formalne postępowanie wyjaśniające dotyczące odstępstwa dla usług niestacjonarnych w ramach programu zróżnicowanych składek na ubezpieczenie społeczne na lata 2014-2020 (Norwegia) [2018/595]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2018/581 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie tymczasowego zawieszenia autonomicznych ceł wspólnej taryfy celnej na niektóre towary przeznaczone do zamontowania lub wykorzystania w statkach powietrznych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1147/2002

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/582 z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1352/2013 ustanawiające formularze przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/583 z dnia 16 kwietnia 2018 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Lough Neah Pollan” (ChNP)]

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/584 z dnia 17 kwietnia 2018 r. zatwierdzające zmianę w specyfikacji dotyczącej chronionej nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego („Graves” (ChNP))

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/585 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Austrii

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/586 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Austrii

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/587 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Federalną Niemiec

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/578 z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/579 z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 312/2003 w odniesieniu do dodatkowego unijnego kontyngentu taryfowego na niektóre produkty rolne pochodzące z Chile

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/580 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie mianowania trzech członków komitetu ustanowionego na mocy art. 11.3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Protokół o sprostowaniu do Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdawii w sprawie zmiany Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz podpisanej w Brukseli w dniu 27 czerwca 2012 r.( Dz.U. L 168 z 20.6.2013 )

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/573 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie głównych elementów umów w sprawie przechowywania danych zawieranych w ramach systemu identyfikowalności wyrobów tytoniowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/574 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie norm technicznych dotyczących ustanowienia i funkcjonowania systemu identyfikowalności wyrobów tytoniowych

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/575 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Maltę

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/576 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie norm technicznych dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na wyrobach tytoniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8435)

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/565 z dnia 12 kwietnia 2018 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 359/2011 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/566 z dnia 12 kwietnia 2018 r. wykonujące art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/567 z dnia 12 kwietnia 2018 r. otwierające kontyngent taryfowy na przywóz kiełbasy i mięsa ze świń pochodzących z Islandii i ustalające zarządzanie tym kontyngentem

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/568 z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca decyzję 2011/235/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2018/569 z dnia 12 kwietnia 2018 r. wykonująca decyzję 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

REKLAMA