REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1677 z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1333/2014 w sprawie statystyki rynków pieniężnych (EBC/2019/29)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1678 z dnia 4 października 2019 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7067)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1679 z dnia 4 października 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7246)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1680 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie sprostowania czeskiej wersji językowej decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/1668 z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1669 z dnia 30 września 2019 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence” (ChNP)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1670 z dnia 1 października 2019 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Grana Padano” (ChNP)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Wykonawcza Rady (UE) 2019/1671 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie mianowania wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1672 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie działania stabilizacyjnego Unii Europejskiej na rzecz wsparcia oenzetowskiego mechanizmu weryfikacji i inspekcji w Jemenie

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1666 z dnia 24 czerwca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do warunków monitorowania transportu i przybycia przesyłek niektórych towarów przewożonych z punktu kontroli granicznej przybycia do zakładu w miejscu przeznaczenia w Unii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1667 z dnia 27 września 2019 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Cârnaţi de Pleşcoi” (ChOG)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich ( Dz.U. L 152 z 11.6.2019 )

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych ( Dz.U. L 152 z 11.6.2019 )

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 209/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/1618]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 210/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/1619]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 211/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/1620]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 212/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/1621]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/1622]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 214/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/1623]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 215/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/1624]

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 216/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/1625]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 218/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/1626]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 219/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/1627]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 220/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/1628]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 221/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/1629]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

REKLAMA