REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 249/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG [2019/1655]

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 250/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG [2019/1656]

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 251/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca protokół 47 (w sprawie usunięcia barier technicznych w handlu winem) do Porozumienia EOG [2019/1657]

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Uwaga dla czytelnika

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

REKLAMA

Uwaga dla czytelnika

Strony 76 - 76 Pobierz pdf

Informacja dla czytelnika

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2019/1665 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie środków zapobiegania sytuacjom kryzysowym i zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 33 ust. 3 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 – (fundusze wspólnego inwestowania)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1662 z dnia 1 października 2019 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1663 z dnia 1 października 2019 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1664 z dnia 30 września 2019 r. upoważniająca laboratorium na Ukrainie do przeprowadzania testów serologicznych w celu monitorowania skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie u psów, kotów i fretek (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 6906)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1661 z dnia 24 września 2019 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2019 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Unia Europejska/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 22 sierpnia 2019 r. zastępująca załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego [2019/1380]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji 2014/287/UE z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie kryteriów tworzenia i oceny europejskich sieci referencyjnych i ich członków oraz ułatwienia wymiany informacji i wiedzy specjalistycznej w odniesieniu do tworzenia i oceny takich sieci ( Dz.U. L 147 z 17.5.2014 )

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1379 z dnia 28 sierpnia 2019 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej rozszerzone na przywóz rowerów wysyłanych z Indonezji, z Malezji, ze Sri Lanki, z Tunezji, z Kambodży, z Pakistanu i z Filipin, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z tych państw, w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1036

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1376 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji dotyczących paszportowania, nabywania znacznych pakietów akcji oraz cofania zezwoleń instytucji kredytowych (EBC/2019/23)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1377 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących decyzje delegowane dotyczące paszportowania, nabywania znacznych pakietów akcji oraz cofania zezwoleń instytucji kredytowych (EBC/2019/26)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1378 z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/16 w sprawie ustanowienia Administracyjnej Rady Odwoławczej i jej regulaminu operacyjnego (EBC/2019/27)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprostowanie do regulaminu wewnętrznego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Marzec 2019 r. ( Dz.U. L 110 z 25.4.2019 )

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1374 z dnia 26 sierpnia 2019 r. dotyczące wznowienia dochodzenia w następstwie wyroku z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie C-644/17 Eurobolt, w odniesieniu do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 723/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. rozszerzającego ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 91/2009 na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali wysyłanych z Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1375 z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniające po raz 305. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1355 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu UPG, ustanowionego na mocy Wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wybrzeżem Kości Słoniowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, odnośnie do przyjęcia Protokołu 1 dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wewnętrznych zasad dotyczących ograniczenia pewnych praw osób, których dotyczą dane, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania EIOPA

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1372 z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 6026)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1373 z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 6246)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 193/2017 z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/1356]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA