REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Decyzja Rady (UE) 2019/2150 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Administracyjnego Międzynarodowej Konwencji w Sprawie Harmonizacji Granicznych Kontroli Towarów

Strony 165 - 165 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/2151 z dnia 13 grudnia 2019 r. ustanawiająca program prac dotyczący rozwoju i wdrażania systemów teleinformatycznych przewidziany w unijnym kodeksie celnym

Strony 168 - 168 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiającego jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do kontroli urzędowych ( Dz.U. L 131 z 17.5.2019 )

Strony 183 - 183 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/628 z dnia 8 kwietnia 2019 r. dotyczącego wzorów świadectw urzędowych dla określonych zwierząt i towarów oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wzorów świadectw ( Dz.U. L 131 z 17.5.2019 )

Strony 184 - 184 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2019/2135 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte, w imieniu Unii Europejskiej, na trzecim posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci w odniesieniu do przyjęcia decyzji dotyczącej stopniowego zaprzestania stosowania amalgamatu stomatologicznego i zmiany załącznika A do tej konwencji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/2136 z dnia 5 grudnia 2019 r. upoważniająca do podjęcia rokowań w sprawie zmiany Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/2137 z dnia 5 grudnia 2019 r. stwierdzająca, że Rumunia nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 14 czerwca 2019 r.

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/2138 z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję 2007/441/WE upoważniającą Republikę Włoską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2019/2139 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia dwóch członków komitetu niezależnych wybitnych osobistości zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/2140 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie pomocy państwa SA.52194 - 2019/C (ex 2018/FC) – Republika Słowacka - Podatek obrotowy od sprzedaży detalicznej na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7474)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Regulamin ONZ nr 14 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie kotwiczeń pasów bezpieczeństwa [2019/2141] Obejmujący wszystkie obowiązujące teksty w tym: serię poprawek 09 – data wejścia w życie: 29 grudnia 2018 r.

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Regulamin ONZ nr 145 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do systemów kotwiczeń ISOFIX, kotwiczeń górnego paska mocującego ISOFIX i miejsc siedzących i-Size [2019/2142]

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającej dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom ( Dz.U. L 013 z 17.1.2014 )

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/1966 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany i sprostowania załączników II, III i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych ( Dz.U. L 307 z 28.11.2019 )

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Wspólnego Komitetu EOG [2019/2037]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 2/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Wspólnego Komitetu EOG [2019/2038]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 3/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/2039]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 4/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/2040]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 5/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/2041]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 6/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/2042]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 7/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/2043]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 8/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/2044]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 9/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/2045]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 10/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/2046]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 11/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/2047]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA