REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2180 z dnia 16 grudnia 2019 r. określające szczegółowe uregulowania w zakresie raportów jakości oraz ich treść na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2181 z dnia 16 grudnia 2019 r. określające cechy techniczne w odniesieniu do informacji wspólnych dla różnych zbiorów danych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2182 z dnia 16 grudnia 2019 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Pan Galego”/„Pan Gallego” (ChOG)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2183 z dnia 16 grudnia 2019 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Cordero Manchego” (ChOG)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2184 z dnia 16 grudnia 2019 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Riso del Delta del Po” (ChOG)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2185 z dnia 16 grudnia 2019 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Bleu du Vercors-Sassenage” (ChNP)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2186 z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2187 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustalające maksymalną wysokość dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/1882

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2019/2188 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie mianowania szefa misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa w Iraku (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/3/2019)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2019/2189z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie mianowania szefa misji doradczej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUAM RCA) (EUAM RCA/1/2019)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2019/2190 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie mianowania dwóch członków Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/2191 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wsparcia globalnego mechanizmu raportowaniaw zakresie nielegalnej broni konwencjonalnej i amunicji do tych rodzajów broni w celu zmniejszenia ryzyka ich przenikania i nielegalnego transferu („iTrace IV”)

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/2192 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/2193 z dnia 17 grudnia 2019 r. określająca zasady obliczania, weryfikacji i zgłaszania danych oraz ustanawiająca formaty danych do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 8995)

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/2194 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyznania uprawnień do składania podpisów (EBC/2019/33)

Strony 86 - 86 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/2195 z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/14 w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro (EBC/2019/39)

Strony 91 - 91 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2117 z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi ( Dz.U. L 320 z 11.12.2019 )

Strony 104 - 104 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/2158 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie metodologii i procedur określania i gromadzenia danych dotyczących czynników warunkujących wysokość opłaty stosowanych do obliczania rocznych opłat nadzorczych (EBC/2019/38) ( Dz.U. L 327 z 17.12.2019 )

Strony 105 - 105 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/2155 z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1163/2014 w sprawie opłat nadzorczych (EBC/2019/37) ( Dz.U. L 327 z 17.12.2019 )

Strony 106 - 106 Pobierz pdf

Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o którym mowa w zmienionym protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej (2014)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2170 z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2195 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do definicji standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych stosowanych w celu refundacji przez Komisję wydatków poniesionych przez państwa członkowskie

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2171 z dnia 17 grudnia 2019 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych, wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/1267 na przywóz elektrod wolframowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, przez przywóz elektrod wolframowych wysyłanych z Indii, Laosu i Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Indii, Laosu i Tajlandii, oraz poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

Strony 86 - 86 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/2172 z dnia 5 grudnia 2019 r. stwierdzająca, że Węgry nie podjęły skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 14 czerwca 2019 r.

Strony 91 - 91 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/2173 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie mianowania pięciu członków Trybunału Obrachunkowego

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/2174 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie występowania warunków rynkowych, w rozumieniu art. 35 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/317, w odniesieniu do niektórych terminalowych służb żeglugi powietrznej w portach lotniczych Alicante i Ibiza (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 8919)

Strony 95 - 95 Pobierz pdf

REKLAMA