REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/359 z dnia 13 grudnia 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące wniosku o rejestrację i o rozszerzenie rejestracji jako repozytorium transakcji

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/360 z dnia 13 grudnia 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów transakcji

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/361 z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 151/2013 w odniesieniu do dostępu do danych przechowywanych w repozytoriach transakcji

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/362 z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 150/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące wniosku o rejestrację jako repozytorium transakcji

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/363 z dnia 13 grudnia 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2012 w odniesieniu do stosowania kodów sprawozdawczych w zgłoszeniach dotyczących instrumentów pochodnych

Strony 85 - 85 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/364 z dnia 13 grudnia 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu wniosków o rejestrację i o rozszerzenie rejestracji repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365

Strony 125 - 125 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/365 z dnia 13 grudnia 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i formularzy na potrzeby wymiany informacji na temat kar, środków i dochodzeń zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365

Strony 128 - 128 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2019/459 z dnia 21 marca 2019 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 270/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/460 z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do wykazu podmiotów objętych wyłączeniem

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/461 z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/522 w odniesieniu do objęcia Banku Anglii i Urzędu ds. Zarządzania Długiem Publicznym Zjednoczonego Królestwa wyłączeniem z zakresu stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/462 z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1799 w odniesieniu do objęcia Banku Anglii wyłączeniem spod wymogów przejrzystości przed- i posttransakcyjnej określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/463 z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do wykazu podmiotów objętych wyłączeniem

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/464 z dnia 21 marca 2019 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 412/2013 wobec przywozu ceramicznych zastaw stołowych i naczyń kuchennych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/465 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w trzydziestym czwartym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/466 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do zmiany załącznika XXVII do tego Układu

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/467 z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca decyzję 2011/173/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Bośni i Hercegowinie

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/468 z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca decyzję 2011/172/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/469 z dnia 20 marca 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/909/UE w odniesieniu do okresu stosowania środków ochronnych w odniesieniu do małego chrząszcza ulowego we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 2044)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/470 z dnia 20 marca 2019 r. uchylająca decyzję 2005/779/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 2045)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/471 z dnia 20 marca 2019 r. zatwierdzająca plan zwalczania afrykańskiego pomoru świń u zdziczałych świń na niektórych obszarach Węgier (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 2073)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/453 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy o statusie między Unią Europejską a Czarnogórą dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Czarnogóry

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/454 z dnia 20 marca 2019 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatów alfa-amylazy z Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251 lub Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, a także preparatu endo-1,4-beta-glukanazy z Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 jako dodatków do kiszonki dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/455 z dnia 20 marca 2019 r. poddające rejestracji przywóz mieszanin mocznika i azotanu amonu pochodzących z Rosji, Trynidadu i Tobago oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/456 z dnia 20 marca 2019 r. zezwalające na zmianę specyfikacji nowej żywności „olej z kolendry Coriandrum sativum” na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/457 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Hiszpanii

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA