REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Decyzja Rady (UE) 2019/381 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do zmiany załącznika II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) i załącznika XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) do Porozumienia EOG

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich (UE, Euratom) 2019/382 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich (UE, Euratom) 2019/383 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2019 Komitetu UPG ustanowionego na mocy tymczasowej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a stroną Środkowoafrykańską, z drugiej strony z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [2019/384]

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/370 z dnia 7 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1635/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 737/90 z powodu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/371 z dnia 7 marca 2019 r. ustalające należności celne przywozowe mające zastosowanie do niektórych rodzajów ryżu łuskanego od dnia 8 marca 2019 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/372 z dnia 5 marca 2019 r. upoważniająca Francję do stosowania obniżonej stawki opodatkowania benzyny bezołowiowej wykorzystywanej jako paliwo silnikowe i zużywanej w departamentach Korsyki zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2019/373 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2018/925 (ATALANTA/1/2019)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/374 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie mianowania jednego członka i sześciu zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Królestwo Szwecji

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/375 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Włoską

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/376 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie mianowania trzech członków i czterech zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Chorwacji

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/377 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie mianowania jednego członka i jednego zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Węgry

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/378 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Austrii

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2019/333 budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/368 z dnia 4 marca 2019 r. uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 444/2013 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2019/369 z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji „narkotyku”

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/366 z dnia 5 marca 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010 w odniesieniu do wykazu państw trzecich lub ich części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej przesyłek mleka surowego, przetworów mlecznych, siary i produktów na bazie siary

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/367 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie środka SA.35065 (2016/C) (ex 2016/NN, 2012/FC) wdrożonego przez Zjednoczone Królestwo na rzecz MMD Shipping Services Ltd. (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7360)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2019/352 z dnia 4 marca 2019 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 208/2014 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/353 z dnia 4 marca 2019 r. zmieniające po raz 295. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/354 z dnia 4 marca 2019 r. zmieniająca decyzję 2014/119/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2019 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dyrektorowi Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA) z wykonania budżetu centrum za rok budżetowy 2017 [2019/355]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/348 z dnia 25 października 2018 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria oceny wpływu upadłości danej instytucji na rynki finansowe, inne instytucje i warunki finansowania

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/349 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Zamówień Rządowych Światowej Organizacji Handlu w odniesieniu do przystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do zmienionego Porozumienia w sprawie zamówień rządowych w związku z jego wystąpieniem z Unii Europejskiej

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/343 z dnia 28 lutego 2019 r. przewidujące odstępstwa od art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności w odniesieniu do stosowania niektórych określeń o charakterze rodzajowym

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA