REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/46 z dnia 29 listopada 2018 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego oraz korekty wierzytelności krajowych banków centralnych odpowiadających przekazanym rezerwom walutowym i uchylająca decyzję EBC/2013/26 (EBC/2018/30)

Strony 190 - 190 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/47 z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/29 w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2018/31)

Strony 194 - 194 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/48 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro i uchylająca decyzję EBC/2013/31 (EBC/2018/32)

Strony 196 - 196 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/27 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2019/28 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w odniesieniu do przedłużenia priorytetów partnerstwa UE-Jordania o dwa lata

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2019/29 z dnia 9 stycznia 2019 r. dotycząca wykonania decyzji (WPZiB) 2017/1775 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Jordania nr 1/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia przedłużenia priorytetów partnerstwa UE-Jordania o dwa lata [2019/30]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Decyzja nr 4/2018 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium dyrektorowi Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP) z wykonania budżetów centrum za lata budżetowe 2013-2016 [2019/31]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja nr 5/2018 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie mianowania członków zarządu Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA) [2019/32]

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1605 z dnia 25 października 2018 r. wykonującego rozporządzenie (UE) 2015/1755 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi ( Dz.U. L 268 z 26.10.2018 )

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2018/1612 z dnia 25 października 2018 r. zmieniającej decyzję (WPZiB) 2015/1763 dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi ( Dz.U. L 268 z 26.10.2018 )

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2018/1628 z dnia 30 października 2018 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2019 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/120 ustalające uprawnienia do połowów ( Dz.U. L 272 z 31.10.2018 )

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/15 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na stepowy region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8522)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/16 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8523)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/17 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dwunastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8527)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dwunastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8528)

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/19 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dwunastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8529)

Strony 287 - 287 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/20 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia siódmego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na makaronezyjski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8532)

Strony 359 - 359 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/21 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dwunastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8533)

Strony 367 - 367 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/22 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dwunastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8534)

Strony 522 - 522 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Eurośródziemnomorskiej umowy dotyczącej usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Grenadą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2019/24 z dnia 8 stycznia 2019 r. dotyczące wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1071

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/25 z dnia 8 stycznia 2019 r. dotycząca zmiany oraz aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu, i uchylenia decyzji (WPZiB) 2018/1084

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA