REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/137 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru dostawców usług sieciowych jednolitego punktu dostępu do infrastruktur rynkowych Eurosystemu (ESMIG) (EBC/2019/2)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/116 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską, Królestwem Norwegii i Republiką Turcji w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską, Królestwem Norwegii i Republiką Turcji w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/117 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Wspólnej Rady ustanowionej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej strony, w związku z planowanym przyjęciem regulaminu wewnętrznego dotyczącego unikania i rozstrzygania sporów oraz kodeksu postępowania arbitrów i mediatorów

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2019/118 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu ds. Handlu i Rozwoju ustanowionego na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej strony, w odniesieniu do ustanowienia listy arbitrów

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/119 z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2002/56/WE w odniesieniu do terminu wyznaczonego w art. 21 ust. 3, przed upływem którego państwa członkowskie są upoważnione do przedłużenia okresu ważności decyzji w sprawie równoważności sadzeniaków pochodzących z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 247)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/120 z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2008/90/WE w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania odstępstwa dotyczącego warunków przywozu materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych oraz roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 254)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/121 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie środka przyjętego przez Niemcy na podstawie dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu zakazania wprowadzania na rynek frezarki CNC (modeli UMC750SS i UMC750) produkowanej przez Haas Automation Europe N.V. (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 307)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/122 z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 722)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Nota dotycząca tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/107 z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/108 z dnia 24 stycznia 2019 r. zezwalające na zmianę specyfikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283, nowego składnika żywności ekstrakt lipidowy z kryla antarktycznego (Euphausia superba) i zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/109 z dnia 24 stycznia 2019 r. zezwalające na rozszerzenie zastosowania oleju ze Schizochytrium sp. jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/110 z dnia 24 stycznia 2019 r. zezwalające na rozszerzenie zastosowania oleju z nasion Allanblackia jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/111 z dnia 24 stycznia 2019 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie wyciągu z szyszek chmielu (Humulus lupulus L. flos) jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, tuczników oraz podrzędnych gatunków świń odsadzonych od maciory i przeznaczonych do tuczu

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/112 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w trzydziestym pierwszym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/113 z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1333/2014 w sprawie statystyki rynków pieniężnych (EBC/2018/33)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2019/114 z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/53/WE i art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/115 z dnia 10 lipca 2018 r. dotycząca środków pomocy SA.37977 (2016/C) (ex 2016/NN) wdrożonych przez Hiszpanię na rzecz Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 4233)

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/88 z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamiprydu w niektórych produktach

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/89 z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bromadiolonu, etofenproksu, paklobutrazolu i penkonazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/90 z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bromukonazolu, karboksyny, tlenku fenbutacyny, fenpyrazaminy i pirydabenu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/91 z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości buprofezyny, diflubenzuronu, etoksysulfuronu, joksynilu, molinatu, pikoksystrobiny i tepraloksydymu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/102 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, oraz tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA