REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Decyzja Rady (UE) 2019/80 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis zmieniająca Umowę między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/81 z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniająca załącznik I do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2008 dotyczącej środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do choroby guzowatej skóry bydła w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 102)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/82 z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2009 w sprawie zatwierdzenia programów szczepień przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła przedłożonych przez państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 105)

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia nr 1/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. dotycząca przejścia do drugiego etapu stowarzyszenia między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, zgodnie z art. 5 ust. 3 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu [2019/83]

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/61 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie sektorowego dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora administracji publicznej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/62 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie sektorowego dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora produkcji samochodów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/63 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie sektorowego dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/71 z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/72 z dnia 17 stycznia 2019 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz rowerów elektrycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/73 z dnia 17 stycznia 2019 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz rowerów elektrycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 108 - 108 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2018 Komitetu Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany warunków stosowania preferencji taryfowych dla produktów rolnych i przetworzonych produktów rolnych, o których mowa w art. 14 Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony [2019/74]

Strony 141 - 141 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/66 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie przepisów określających jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w celu zweryfikowania zgodności z przepisami Unii dotyczącymi środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, mającymi zastosowanie do tych towarów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/67 z dnia 16 stycznia 2019 r. wprowadzające środki ochronne wobec przywozu ryżu siewnego indyjskiego pochodzącego z Kambodży i Mjanmy/Birmy

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2019/68 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiająca specyfikacje techniczne dotyczące oznakowania broni palnej i jej istotnych komponentów zgodnie z dyrektywą Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2019/69 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiająca specyfikacje techniczne dotyczące broni alarmowej i sygnałowej zgodnie z dyrektywą Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/70 z dnia 11 stycznia 2019 r. ustanawiająca kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE papierowi graficznemu oraz bibułce i produktom z bibułki (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 3)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/56 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie pomocy państwa SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) udzielonej przez Niemcy dużym odbiorcom energii elektrycznej na podstawie § 19 StromNEV (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 3166)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej [2019/57]

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Zawiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/64 z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 25)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/65 z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do statusu oficjalnie wolnego od gruźlicy i statusu oficjalnie wolnego od brucelozy oraz załącznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do przyznania niektórym regionom Hiszpanii statusu oficjalnie wolnych od brucelozy (B. melitensis) (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 39)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/58 z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości linuronu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/59 z dnia 14 stycznia 2019 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz grzejników aluminiowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/60 z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję 2009/866/WE, decyzję 2010/419/UE, decyzję wykonawczą 2012/651/UE i decyzję wykonawczą (UE) 2016/1685 w odniesieniu do przedstawiciela posiadacza zezwolenia (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 15)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA