REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2020/1965 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA) za rok budżetowy 2018

Strony 373 - 373 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2020/1966 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) za rok budżetowy 2018

Strony 375 - 375 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2020/1967 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) za rok budżetowy 2018

Strony 377 - 377 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2020/1968 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków w odniesieniu do wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja III – Komisja

Strony 379 - 379 Pobierz pdf

REKLAMA

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/1969 z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

Strony 381 - 381 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/1970 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) za rok budżetowy 2018

Strony 429 - 429 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/1971 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) za rok budżetowy 2018

Strony 431 - 431 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/1972 z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) za rok budżetowy 2018

Strony 433 - 433 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/1973 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VII – Komitet Regionów

Strony 436 - 436 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/1974 z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VII – Komitet Regionów

Strony 437 - 437 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/1975 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) za rok budżetowy 2018

Strony 444 - 444 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/1976 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) za rok budżetowy 2018

Strony 446 - 446 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/1977 z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) za rok budżetowy 2018

Strony 448 - 448 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/1978 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2018

Strony 453 - 453 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/1979 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2018

Strony 455 - 455 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/1980 z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2018

Strony 457 - 457 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/1981 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków (EMA) za rok budżetowy 2018

Strony 460 - 460 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/1982 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków (EMA) za rok budżetowy 2018

Strony 462 - 462 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/1983 z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków (EMA) za rok budżetowy 2018

Strony 464 - 464 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/1984 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Strony 469 - 469 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/1985 z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Strony 470 - 470 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/1986 z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (obecnie Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)) za rok budżetowy 2018

Strony 479 - 479 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/2034 z dnia 6 października 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 w odniesieniu do wspólnego europejskiego systemu klasyfikacji ryzyka (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2035 z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1352/2013 w odniesieniu do formularza wniosku o podjęcie działania, przewidzianego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013, w celu wprowadzenia możliwości wystąpienia o podjęcie działania w Irlandii Północnej

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2036 z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do wymogów dotyczących kompetencji i metod szkolenia załóg lotniczych oraz odroczenia dat rozpoczęcia stosowania niektórych środków w kontekście pandemii COVID-19

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA