REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/772 z dnia 11 czerwca 2020 r. zmieniające załączniki I, VII i VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do środków zwalczania pasażowalnych gąbczastych encefalopatii u kóz i ras zagrożonych

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/771 z dnia 11 czerwca 2020 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania annato, biksyny, norbiksyny (E 160b)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/770 z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości myklobutanilu, napropamidu i sintofenu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2020/774 z dnia 8 czerwca 2020 r. upoważniająca Republikę Finlandii do stosowania środka szczególnego stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

REKLAMA

ZALECENIE KOMISJI (UE) 2020/775 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie kluczowych elementów godziwej rekompensaty oraz innych kluczowych elementów, które należy uwzględnić w uzgodnieniach technicznych, prawnych i finansowych między państwami członkowskimi na potrzeby stosowania mechanizmu pomocy zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/941 w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylającego dyrektywę 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowane jako dokument nr C(2020) 3572)

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/773 z dnia 11 czerwca 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 4023)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/770 z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości myklobutanilu, napropamidu i sintofenu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/771 z dnia 11 czerwca 2020 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania annato, biksyny, norbiksyny (E 160b)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/772 z dnia 11 czerwca 2020 r. zmieniające załączniki I, VII i VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do środków zwalczania pasażowalnych gąbczastych encefalopatii u kóz i ras zagrożonych

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/774 z dnia 8 czerwca 2020 r. upoważniająca Republikę Finlandii do stosowania środka szczególnego stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/773 z dnia 11 czerwca 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 4023)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2020/775 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie kluczowych elementów godziwej rekompensaty oraz innych kluczowych elementów, które należy uwzględnić w uzgodnieniach technicznych, prawnych i finansowych między państwami członkowskimi na potrzeby stosowania mechanizmu pomocy zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/941 w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylającego dyrektywę 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowane jako dokument nr C(2020) 3572)

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/764 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie sprostowania szwedzkiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 68/2013 w sprawie katalogu materiałów paszowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/764 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie sprostowania szwedzkiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 68/2013 w sprawie katalogu materiałów paszowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o ułatwieniach w wydawaniu wiz

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o readmisji osób przebywających nielegalnie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/762 z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do norm mikrobiologicznych dotyczących surowej karmy dla zwierząt domowych, wymogów dotyczących zatwierdzonych przedsiębiorstw, parametrów technicznych mających zastosowanie do alternatywnej metody procesu gazyfikacji Brookesa i hydrolizy tłuszczów wytopionych oraz wywozu przetworzonego obornika, niektórych rodzajów krwi, produktów z krwi i produktów pośrednich

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/763 z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specyfikacji dla fosforanu triwapniowego (E 341 (iii))

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o readmisji osób przebywających nielegalnie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o ułatwieniach w wydawaniu wiz

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/762 z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do norm mikrobiologicznych dotyczących surowej karmy dla zwierząt domowych, wymogów dotyczących zatwierdzonych przedsiębiorstw, parametrów technicznych mających zastosowanie do alternatywnej metody procesu gazyfikacji Brookesa i hydrolizy tłuszczów wytopionych oraz wywozu przetworzonego obornika, niektórych rodzajów krwi, produktów z krwi i produktów pośrednich

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/763 z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specyfikacji dla fosforanu triwapniowego (E 341 (iii))

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

DECYZJA RADY (UE) 2020/751 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o readmisji osób przebywających nielegalnie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/751 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o readmisji osób przebywających nielegalnie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską a Republiką Białorusi o readmisji osób przebywających nielegalnie

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA