REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/706 z dnia 26 maja 2020 r. zmieniającego po raz 314. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida ( Dz.U. L 164 z 27.5.2020 )

Strony 117 - 117 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/860 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 4177)

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniającego dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 ( Dz.U. L 347 z 28.12.2017 )

Strony 119 - 119 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Komisji (UE) 2019/1833 z dnia 24 października 2019 r. zmieniającej załączniki I, III, V i VI do dyrektywy 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostosowań wyłącznie technicznych ( Dz.U. L 279 z 31.10.2019 )

Strony 118 - 118 Pobierz pdf

REKLAMA

do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającej dyrektywy 2002/87/WE, 2009/65/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE i 2014/65/UE ( Dz.U. L 314 z 5.12.2019 )

Strony 120 - 120 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/797 z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do wymogów dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących z Unii i wracających do niej w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/798 z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/47 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 4134)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2020 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Unia Europejska/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 15 czerwca 2020 r. zastępująca załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego [2020/799]

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

DECYZJA RADY (UE) 2020/790 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu oraz Podkomitetu ds. Handlu i Inwestycji ustanowionych na mocy Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Mongolią, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia decyzji dotyczących regulaminu Wspólnego Komitetu oraz regulaminu wewnętrznego Podkomitetu ds. Handlu i Inwestycji

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

DECYZJA RADY (UE) 2020/788 z dnia 9 czerwca 2020 r. dotycząca przedłużenia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

DECYZJA RADY (UE) 2020/789 z dnia 9 czerwca 2020 r. dotycząca przedłużenia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

DECYZJA RADY (UE) 2020/791 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 13. posiedzeniu Komisji Ekspertów Technicznych Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami w odniesieniu do przyjęcia zmian ujednoliconych przepisów technicznych dotyczących wagonów towarowych, oznaczeń na pojazdach oraz hałasu wywoływanego przez tabor kolejowy, a także w odniesieniu do przyjęcia całościowego przeglądu zasad certyfikacji i audytu podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie oraz specyfikacji dotyczących krajowych rejestrów pojazdów

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

DECYZJA RADY (UE) 2020/793 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Komitetu Sterującego Wspólnoty Transportowej w odniesieniu do niektórych spraw administracyjnych i kadrowych oraz ustanowienia zasad finansowych Wspólnoty Transportowej

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

DECYZJA RADY (WPZIB) 2020/792 z dnia 11 czerwca 2020 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244(1999) oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.) (EULEX KOSOWO)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

DECYZJA RADY (WPZIB) 2020/794 z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2018/101 w sprawie propagowania skutecznych kontroli wywozu broni

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

DECYZJA RADY (WPZIB) 2020/795 z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/809 wspierającą wdrożenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1540 (2004) w sprawie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

DECYZJA RADY (WPZIB) 2020/796 z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/1252 wspierającą zwiększenie bezpieczeństwa chemicznego i chemicznego bezpieczeństwa fizycznego na Ukrainie zgodnie z wdrożeniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1540 (2004) w sprawie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/788 z dnia 9 czerwca 2020 r. dotycząca przedłużenia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/790 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu oraz Podkomitetu ds. Handlu i Inwestycji ustanowionych na mocy Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Mongolią, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia decyzji dotyczących regulaminu Wspólnego Komitetu oraz regulaminu wewnętrznego Podkomitetu ds. Handlu i Inwestycji

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/789 z dnia 9 czerwca 2020 r. dotycząca przedłużenia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/791 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 13. posiedzeniu Komisji Ekspertów Technicznych Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami w odniesieniu do przyjęcia zmian ujednoliconych przepisów technicznych dotyczących wagonów towarowych, oznaczeń na pojazdach oraz hałasu wywoływanego przez tabor kolejowy, a także w odniesieniu do przyjęcia całościowego przeglądu zasad certyfikacji i audytu podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie oraz specyfikacji dotyczących krajowych rejestrów pojazdów

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/793 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Komitetu Sterującego Wspólnoty Transportowej w odniesieniu do niektórych spraw administracyjnych i kadrowych oraz ustanowienia zasad finansowych Wspólnoty Transportowej

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/792 z dnia 11 czerwca 2020 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX KOSOWO)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/794 z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2018/101 w sprawie propagowania skutecznych kontroli wywozu broni

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/795 z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/809 wspierającą wdrożenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1540 (2004) w sprawie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA