REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 181/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2022/1881]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 182/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2022/1882]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 183/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2022/1883]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 184/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2022/1884]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

REKLAMA

decyzja wspólnego komitetu EOG NR 185/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2022/1885]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1929 z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające wykonawcze standardy techniczne określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/1227 w odniesieniu do szablonów na potrzeby przekazywania, zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS, informacji dotyczących bilansowych sekurytyzacji syntetycznych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1930 z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/1229 w odniesieniu do daty rozpoczęcia stosowania przepisów dotyczących systemu zakupu na otwartym rynku (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1931 z dnia 10 października 2022 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [„Scalogno di Romagna”(ChOG)]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1932 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komisji Mieszanej UE-CTC ustanowionej na mocy Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej, dotyczącego zmian tej konwencji

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1933 z dnia 12 października 2022 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2008/90/WE w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania odstępstwa dotyczącego warunków przywozu materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych oraz roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 7148)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprostowanie do regulaminu wewnętrznego Europejskiego Komitetu Regionów (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 472 z dnia 30 grudnia 2021 r.)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/201 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do systemów zarządzania i systemów zgłaszania zdarzeń, które mają zostać ustanowione przez organizacje projektujące i produkujące, a także procedur stosowanych przez Agencję, oraz w sprawie sprostowania tego rozporządzenia (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 33 z dnia 15 lutego 2022 r.)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1927 z dnia 11 października 2022 r. ustanawiające środki ograniczające rozprzestrzenianie Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) w obrębie niektórych obszarów wyznaczonych

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2022/1928 z dnia 11 października 2022 r. potwierdzająca uczestnictwo Irlandii w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/585 w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) nr 514/2014 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego, (UE) nr 516/2014 ustanawiającego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz (UE) 2021/1147 ustanawiającego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1925 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym oraz zmiany dyrektyw (UE) 2019/1937 i (UE) 2020/1828 (akt o rynkach cyfrowych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1926 z dnia 11 października 2022 r. wprowadzające odliczenia od kwot połowowych w roku 2022 w odniesieniu do niektórych stad z powodu przełowienia tych stad w poprzednich latach

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1922 z dnia 10 października 2022 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do specyfikacji dla rebaudiozydów M, D i AM wytwarzanych w drodze enzymatycznej konwersji oczyszczonych ekstraktów z liści stewii oraz specyfikacji dla rebaudiozydu M wytwarzanego w drodze enzymatycznej modyfikacji glikozydów stewiolowych ze stewii (E 960c(i)) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1924 z dnia 10 października 2022 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz cyklaminianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indonezji w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1923 z dnia 10 października 2022 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kwasu askorbinowego (E 300), askorbinianu sodu (E301) i askorbinianu wapnia (E302) w tuńczyku

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1915 z dnia 3 października 2022 r. zatwierdzające znaczną zmianę elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Murazzano”(ChNP)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1916 z dnia 7 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 w odniesieniu do niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunku Juglans regia L. pochodzących z Mołdawii

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/1917 z dnia 29 września 2022 r. dotyczące postępowań w sprawie naruszenia w przypadkach nieprzestrzegania wymogów sprawozdawczości statystycznej oraz uchylające decyzję EBC/2010/10 (EBC/2022/31)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1918 z dnia 4 października 2022 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, zaproponowanego przez Republikę Francuską

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2022/1919 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie mianowania dowódcy sił misji UE dla szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUTM RCA) i uchylająca decyzję (WPZiB) 2022/105 (EUTM RCA/3/2022)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2022/1920 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie pomocy państwa SA.59974 – 2021/C (ex 2020/N, ex 2020/PN), którą Rumunia częściowo wdrożyła na rzecz Complexul Energetic Oltenia SA (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 533) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

REKLAMA