REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1954 z dnia 12 października 2022 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1950 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia kreozotu jako substancji czynnej przeznaczonej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2022/1951 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej na okres od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 31 października 2027 r.

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/1934 z dnia 13 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) 2019/1716 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/1935 z dnia 13 października 2022 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2019/1716 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/1936 z dnia 13 października 2022 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2018/1542 w sprawie środków ograniczających proliferację i stosowanie broni chemicznej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1940 z dnia 7 października 2022 r. obejmujące nazwę „Vézelay” (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1941 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie zakazu wprowadzania, przemieszczania, utrzymywania, rozmnażania lub uwalniania niektórych agrofagów na podstawie art. 30 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1942 z dnia 13 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 w odniesieniu do niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunku Jasminum polyanthum Franchet pochodzących z Ugandy, zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1213 w odniesieniu do środków fitosanitarnych do celów wprowadzania na terytorium Unii tych roślin przeznaczonych do sadzenia oraz w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1213 dotyczącego środków fitosanitarnych stosowanych do celów wprowadzania na terytorium Unii niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunku Jasminum polyanthum Franchet pochodzących z Izraela

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1943 z dnia 13 października 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2019/1720 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1944 z dnia 13 października 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2018/1544 w sprawie środków ograniczających rozprzestrzenianie i stosowanie broni chemicznej

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1945 z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie dokumentów wydawanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 18 ust. 1 i 4 oraz art. 26 Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 1114)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2022/1946 z dnia 10 października 2022 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/1937 w odniesieniu do długości kadencji członków Europejskiej Rady Budżetowej

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1947 z dnia 13 października 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/1550 poprzez aktualizację wieloletniego programu kontroli na lata 2021–2025 i ustanawiająca program kontroli na 2023 r.

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1948 z dnia 13 października 2022 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Federacyjną Republikę Brazylii z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1949 z dnia 13 października 2022 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Nową Zelandię w odniesieniu do Wysp Cooka, Niue i Tokelau, z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1937 z dnia 7 października 2022 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Garam Amed Bali / Bunga Garam Amed Bali” (ChNP)]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1938 z dnia 7 października 2022 r. zatwierdzające zmiany w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego [„Sicilia” (ChNP)]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1939 z dnia 7 października 2022 r. zatwierdzające zmiany w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego [„Vicenza” (ChNP)]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 186/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2022/1886]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 187/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2022/1887]

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 188/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniająca załącznik X (Usługi ogólne) oraz załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2022/1888]

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 189/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniająca załącznik XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) do Porozumienia EOG [2022/1889]

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 193/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2022/1893]

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

decyzja wspólnego komitetu EOG NR 194/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2022/1894]

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

REKLAMA